Konu:21/12/2011 TARİHLİ 44’ÜNCÜ BİRLEŞİMDEKİ BİR KONUŞMASINDA SARF ETTİĞİ “ŞEREFİNİZ VARSA” ŞEKLİNDEKİ BEYANINI DÜZELTMEK İSTEDİĞİNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:45
Tarih:22/12/2011


21/12/2011 TARİHLİ 44’ÜNCÜ BİRLEŞİMDEKİ BİR KONUŞMASINDA SARF ETTİĞİ “ŞEREFİNİZ VARSA” ŞEKLİNDEKİ BEYANINI DÜZELTMEK İSTEDİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. Aslında beş dakikaya kadar süre verilir ama siz iki dakika verdiniz.

Şimdi değerli milletvekilleri, tabii burada maalesef bir milletvekili olarak başkan vekilliği, Başkanlık kürsüsünde oturan başkan vekilleri ve dün de Başkan, açık seçik bana sataşma olmasına rağmen söz vermedi, sonradan da bir dakika verdi. O sözlerimin arasında "Şerefiniz varsa" diye bir ibare kullanmışım. Hakikaten hem kamuoyundan hem milletvekili arkadaşlardan özür diliyorum yani böyle bir ifade kullanmamam lazımdı. (CHP sıralarından alkışlar)

Bunun da sebebi şu arkadaşlar: Çok geriliyoruz yani burada arkadaşlar bize, özellikle Meclis Başkan Vekilleri, Meclis Başkanı, dün, bakın, Bülent Arınç, kaç tane laf söylemiş bana. "Senin Tunceli, Dersim'le ne ilgin var? Dersimlilerin hiçbir işiyle ilgileniyor musun? Sen onların acılarını duymuyorsun." diyor.

Şimdi, bu kadar, o bölgenin milletvekili olarak, o halkın yedi defa oy vererek Meclise gönderdiği bir milletvekiline böyle söylenir mi? Ayrıca da diyor ki: "Sen sus, senin Genel Başkanın burada oturuyor, ben sana hitap etmiyorum, ona hitap ediyorum." Yani Meclis Başkanlığı yapmış bir kişiye yakışır mı?

Aslında Bülent Arınç, yalan söylemiş ve yalancılığı Meclis Başkanlığı sırasında anlaşılmış bir kişi. Kendisi yalan söylerken? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

NUREDDİN NEBATİ (İstanbul) - Yuh sana be!

HÜSEYİN BÜRGE (İstanbul) - Özür dilemeye gelip hakaret etmeye gerek var mı?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, bir dinleyin yahu!

BAŞKAN - Sayın Genç, ifadenizi düzeltmek için söz aldınız.

KAMER GENÇ (Devamla) - Kendisi Meclis Başkanıyken "Soy ismi Arınç olan hiç kimseyi ben Meclise almadım." demiştir.

BAŞKAN - Sayın Genç?

KAMER GENÇ (Devamla) - Sonra da gazeteciler bulmuşlar ki soy ismi Arınç olan 2 kişiyi Meclise almıştır.

Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın?

BAŞKAN - Sayın Genç?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben, bakın, Tunceli'yle ilgili her türlü iddia? Bakın, araştırma önergem var, kanun tasarılarım var, bunları kale almıyorsunuz. Diyoruz ki bunları kale alın, araştırmayı yapalım, bu işi sonuçlandıralım. Yani dolayısıyla çıkıp da burada ucuz kahramanlık yapmasın Bülent Arınç. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Sayın Genç?

KAMER GENÇ (Devamla) - İktidar kendisi, buyursun verdiğimiz önergeleri kabul etsinler, buraya gelelim, bu işleri kapatalım. Çıkıp da burada millete boşu boşuna ümit veriyor, devletin birlik ve bütünlüğü kalmıyor.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

      BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan, bakın, görüyorsunuz, iki laf söyleyince hemen saldırıyorlar.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

KAMER GENÇ (Devamla) - Böyle bir şey olur mu?

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.