Konu:BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINǒIN, ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:44
Tarih:21/12/2011


BAŞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINǒIN, ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın milletvekilleri, ben altı dönemdir buradayım, bu Dersim olaylarını dile getirmişim, geçen dönem kanun teklifim var. Geçen gün de burada araştırma önergesi vardı, ben çıktım kürsüye, dedim ki: "Yiğitliğiniz varsa bu araştırma önergesini, araştırmayı açalım. Dersim'de hangi olaylar olmuş, kim kimi öldürmüş, kaç tane insan kesilmiş, kaç tanesi zehirli gazdan ölmüş, çoluk çocuk, kadın erkek?" Bunları söyledim. Bunu reddeden sizsiniz. (CHP sıralarından alkışlar)

Şimdi, Bülent Arınç burada vaaz veriyor ama doğruları söylemiyor. Başkan onu koruyor. Bana diyor ki: "Kürsüden itildin." Ya, burada senin İdare Amirin beni itmedi mi?

Arkadaşlar, bakın, Bülent Arınç doğruları söylemiyor. Ben söylemişim, Menemen'deki Kubilay'ın başını kesenler kimlerdir, o da söylesin.

Ben şimdi tekrar teklif ediyorum: Yiğitliğiniz varsa, şerefiniz varsa (x) Dersim olaylarını araştıralım, önergemizi kabul edin, kim ne yapmışsa çıksın. Bunu bir daha dile getirmeyin. (CHP sıralarından alkışlar, AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Ağzına alma şerefi, ağzına alma!

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, size doğrusunu söylüyorum.

Dolayısıyla, bunu araştıralım, sonuç ortaya çıksın.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Sayın Başkanım, şereften bahsedebilecek bir milletvekili mi?

BAŞKAN - Evet, peki, teşekkür ediyorum.

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkanım, yani bir dakika daha verseniz? Taraflı davranıyorsunuz!