Konu:ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MEHMET METİNER'İN PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:77
Tarih:13/03/2012


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ MEHMET METİNER'İN PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Engin Altay, bu kürsüye çıkarak yaptığı bir konuşmada, Sayın Başbakanın bazı açıklamalarıyla ilgili bir değerlendirmede bulundu. Sayın Ahmet Aydın, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili, Sayın Altay'ın söylemediği bir şeyi söylemiş gibi varsayarak kürsüye çıkıp sanki Altay çok ağır bir şey söylemiş gibi bir açıklamada bulundu, ağır cümleler söyledi. Gerçekte sataşılan bir şey yoktu, Sayın Altay'ı ben dikkatle dinledim ama Sayın Aydın'ı dinleyince "Acaba, Altay'ın konuşmasında kaçırdığım bir şey mi var?" dedim. Onu geçtim, sonra Sayın Mehmet Metiner, sataşma nedeniyle söz istedi. Gerçekte oturum kapanmıştı, bir önceki oturumdaki sataşma nedeniyle bir sonraki oturumda söz istenmesi mümkün değil. "Sayın Metiner neden söz istedi?" diye bir eleştiride bulunacak değilim, söz hakkına saygım var. Ama Adalet ve Kalkınma Partisinin 2 Grup Başkan Vekili ayağa kalkarak, İç Tüzük'ün bu hükmünü bildikleri hâlde, bir psikolojik baskı uyguladılar Sayın Başkana. Sayın grup başkan vekilleri, siz İç Tüzük'e uyması gereken kişilersiniz. Sayın Metiner'in kürsüye çıkarak söz hakkını kullanmış olmasından rahatsız değilim, saygı duyuyorum ama siz hukuka aykırı hareket ediyorsunuz, doğru bulmuyorum.

Sayın Metiner'e de bir çift sözüm var. Sayın Metiner, ya yazdığınız kitaplardaki gibi olun ya o kitapları yazmayın. "İdeolojik Devletten Demokratik Devlete" diye bir kitabınız var; "özgürlük", "eşitlik", "adalet", "hak", "demokrasi" gibi kavramları o kadar güzel anlatıyorsunuz ki? Ama buraya geliyorsunuz, bu ön sıradan şu kürsüye çıkan Sayın Metiner başka şeyler söylüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi halkın değerlerini ve inançlarını içine sindirmiş bir partidir. Sadece farkımız, bu değerler, bu inançlar üzerinden siyaset yapmamamızdır. Bilgilerinize sunuyorum.

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.