Konu:2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:43
Tarih:20/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Fransız parlamentosunun ikide bir temcit pilavı gibi parlamentoya getirerek Türk tarihini karalamak durumlarından dolayı, bir Türk milletvekili olarak bu küstahça tavrı kınıyorum.

Sayın Bakan? (AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, soru soruluyor, lütfen susar mısınız.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, Sivaslıları sevmediğini ifade ediyor burada. "Alın, sizin olsun gitsin." diyor.

BAŞKAN - Anlamadım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sivaslıları sevmediğini ifade ediyor. "Gelmesinler Kocaeli'ye" diyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Öyle bir şey demedim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Öyle dedin tabii.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Sayın Başkan, öyle bir şey demedim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - "Kocaeli'ye gelmesin, istemiyoruz." diyor.

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Lütfen susar mısınız.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Niye? Tutanaklarda var.

BAŞKAN - Hayır, şimdi beni ilgilendiren bir mevzu değil, bana niye anlatıyorsunuz ki. Kendi aranızda konuştunuz. Yavaş konuşun. (CHP sıralarından alkışlar)

HAYDAR AKAR (Kocaeli) - Ama Mustafa Bey'in konuşmasına izin verdiniz.

BAŞKAN - Evet, Sayın Bulut, sordunuz mu soruyu?

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Hayır efendim, soramadım.

BAŞKAN - Buyurun, sürenizi yeniden başlattım.

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakan, memurlarda ve işçilerde alfabetik kategorize yaptınız çalışanları. Lütfen 4/C diye tabir edilen mağdur işçilerin senede bir ay işsiz kalmalarının telafisi için bir çalışma başlatılarak?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Açıldı, buyurun sorunuzu tamamlayın.

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Sayın Bakan, memurları ve işçileri alfabetik kategorize ettiniz. 4/C'li işçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için, senede bir ay işsiz kalarak maaş alamamaları karşısında düştükleri duruma son vermek için, bütün partilerin, milletvekillerinin de mutabakatıyla bu işçileri kadrolu işçi yaparak diğerleriyle aynı duruma getirir misiniz?

Özür grubu içerisinde öğretmenlerin büyük bir mağduriyeti var. Millî Eğitim Bakanlığında sadece eş durumundan değil, can güvenliği konusundan da atamaların yapılması konusunda Hükûmetin bir çalışması olacak mıdır?

Teşekkür ederim.