Konu:2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:43
Tarih:20/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Bakan, Tunceli Nazimiye ve Mazgirt ilçelerinde birçok baraj yapıldı. Bu barajlarda toprakları ve evleri su altında kalan vatandaşlarımızın ev ve arazilerinin bedelleri ödenmedi, ne zaman ödeyeceksiniz?

Sayın Başkan, bir memlekette bir hükûmetin başı ameliyat oluyor, biz buna bir şey demiyoruz; hastalığı halktan gizleniyor.

Bir bakan, tutuyor "Efendim, kimse kanun teklifi veremez." diyor, arkasından da diyor ki: "Bağışlanamaz suç işledim." Hâlâ pişkin pişkin yerinde oturuyor.

Yine, bir bakan çıkıyor, Tayyip Bey'in bir sanat eseriyle ilgili "Ucube" demesine "O, öyle demedi." diyor. Sonra, Tayyip Bey: "Hayır, ben ona `Ucube' dedim." diyor. O da yine pişkin pişkin yerinde oturuyor.

Bursa'da, bir bakanın ağabeyi çok ağır suçlarla gözetim altına alınıyor, ertesi gün serbest bırakılıyor.

Tayyip Bey'in oğlunun bacanağının babası içeriye alınıyor Deniz Feneri davasından, sonradan serbest bırakılıyor.

Burada, bütçede önemli sorular soruyoruz.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Devletin en kıymetli arazileri tarikatlara ve cemaatlere bedava veriliyor?