Konu:2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:42
Tarih:19/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Öncelikle şunu hatırlatmak isterim: Bu ülke topraklarını kazanmak için canını vermiş? Cumhuriyet Halk Partisi ve birlikte canını vermiş tüm kahramanlarımız bu toprakları kazanmak için can vermiştir, hiçbir zaman satmak için canımızı vermedik.

Şimdi soruma geçiyorum: Borçlanma, yerel idarelerin, hizmet durumunu artırmak için çoğu zaman başvurduğu bir yöntemdir. Geleceğe yönelik ipotek koyan böyle bir yöntemin etik olarak güncel projeler için değil, uzun zamanlı ve gelecek kuşaklara da fayda sağlayacak tasarılar için uygulanması daha yerinde olmalıdır. Borçlanma serbestisinin suistimal edilme kaygısı nedeniyle yerel idareler neredeyse hiçbir ülkede borçlanma konusunda özgür değildir. Bizlerse arazilerimizin yüzde 30'unu kendi mülkiyetimizde tutacağımıza, batılı ülkeler gibi bunu yapacağımıza nedense satıyoruz. Ancak ülkemizde bazı belediyelerin, özellikle de?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kaleli.