Konu:2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:42
Tarih:19/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Efendim, Tunceli'de bir tek düz lise var. Atatürk Mahallesi Tunceli'nin en büyük mahallesi, orada bir düz lise yok, burada düz lise yapmayı düşünüyor musunuz?

Yine Tunceli'deki okulların büyük bir kısmı eskiden yapılmış eski yapılar. Burada deprem testi uygulaması yapılmamıştır, yaptırmayı düşünüyor musunuz?

Tunceli'de -biraz önce sorduğum soruda- taşımalı eğitimden bahsetti Sayın Bakan. Kesinlikle taşımalı eğitim çok kısıtlanmış, özellikle YİBO'da okuyan birinci sınıf öğrencilerinin bir hafta okulda kalması çok sakıncalı. Sabahları bu çocukları YİBO'ya götürüp özel taşımayla akşam getirmeyi düşünüyor musunuz?

Yine, birçok bölgelerde bölge yatılı okullarında ve liselerde kış şartlarının sert geçmesi dolayısıyla bize telefon ediyorlar "Yakıtımız eksik." diye. Bu yakıt paralarını biraz artırmayı düşünüyor musunuz? Çünkü bu bölge yatılı okullarında oradaki terör olaylarının yarattığı sıkıntılar nedeniyle nüfus azalıyor, öğrenci sayısı da azalınca yakıt miktarı da azalıyor. Yakıtın azalması tabii oradaki?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Genç.