Konu:2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:42
Tarih:19/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Gelir Vergisi Kanunu'na göre bir meslek erbabının serbest meslek makbuzu düzenlemesi için tahsil koşulu gerekir. Vergi Usul Kanunu'nun 19'uncu maddesine göre "Vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğar." Yani henüz serbest meslek erbabının müşterisi ya da müvekkilinden bağımsız olarak tasarruf edebileceği gelir niteliğinde kazanç tahsil etmeden vergiyi doğuran olay gerçekleşmemiş demektir. Oysa, Katma Değer Vergisi Kanunu 10/a maddesiyle, serbest meslekte vergiyi doğuran olay, hizmetin ifası hâllerinde, hizmetin yapılması anı olarak kabul edilmiştir. Bu düzenlemeyle, vergi idaresi tarafından bir vergilendirme işlemiyle serbest meslek erbabına serbest meslek kazancı elde etmeden gelir vergisi tarh olunması söz konusu olmaktadır ki bu durum sebep yönünden hukuka aykırıdır. Bu konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak mıdır?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kaleli.