Konu:2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:42
Tarih:19/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Aslında, 19 Aralık "Hayata Dönüş Operasyonu" sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi alt komisyon üyesiydim. Bu konuda çok ciddi bilgilerim olmakla beraber, tabii fırsat bulmadığımız için bunları açıklamıyoruz ama o olayda büyük bir acı duyduğumu da ifade etmek istiyorum.

Sayın Bakan, Tunceli'de birçok köy okullarımız hâlâ kapalı, bunlar ne zaman açılacak? Birinci sorum bu.

İkinci sorum: Efendim maalesef Hükûmetiniz, cemaatler ve tarikatlara teslim olmuş bir Hükûmet. Mesela, size bir iki tane olay vereyim: Kartal Cevizli'de Tekel sigara fabrikasının 296 bin metrekaresini Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfına üniversite için tahsis ettiniz. Yine, Halkalı Ziraat Okulunda 352.200 dönümlük araziyi İlim Yayma Vakfının kurduğu Sabahattin Zaim Üniversitesine verdiniz. Bunların fiyatları ne kadar? Size soru soruyoruz. Kaça verdiniz? Bu cemaatlere niye Türkiye'nin en güzel arsalarını bedava fiyatına veriyorsunuz? Burada yetimin hakkı var. Bunları çıkın söyleyin.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç.