Konu:2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:42
Tarih:19/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Sayın Başkan, teşekkür ederim.

Sayın Bakan, İstiklal Savaşı, Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekâtı gazileri 1005 sayılı Kanun'la vatani hizmet tertibinden aynı miktarda şeref aylığı almakta iken 6 Mart 2007 tarih 5595 sayılı Kanun'la yapılan bir değişiklikle sosyal güvenlik kurumlarından geçim aylığı almayanların şeref aylıkları otuz günlük net asgari ücret seviyesine yükseltilmiştir. Bu uygulamayla sosyal güvenlik kurumlarından geçim maaşı alan ile almayan gaziler arasında şeref aylığı miktarında eşitsizlik meydana gelmiştir. Şeref aylığı isminin aldığı şerefle ilgilidir. Gazilere farklı ödenmesiyle anlamını ortadan kaldırmaktadır. Bu, bir ödüldür ve ikilik yaratmak, her alanda olduğu gibi, yaratılan bu ikilik haksızlığa neden olmuştur. Hâlen ülkemizde 33.500 Kore ve Kıbrıs gazisi bulunmaktadır. Gaziler arasında sosyal güvencesi olanlar 405 lira, olmayanlar ise otuz günlük net asgari ücret üzerinden 658 lira aylık almaktadır. Aylık ödül demektir, ödül ise herkese eşit şekilde?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kaleli.