Konu:KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN VE KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:87
Tarih:31/03/2012


KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE BAZI YATIRIM VE HİZMETLERİN YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE YAPTIRILMASI HAKKINDA KANUN VE KAMU İHALE KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYKUT ERDOĞDU (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli üyeler; aslında, şu gördüğümüz Meclis sahnesi bizim her gün yaşamak istediğimiz Meclistir, sessiz ve huzurlu. Ondan sonra şunu söyleyeyim: Burada muhalefet partileri adına konuşan gerek Kazım Kurt, Sırrı Süreyya Önder ve Lütfü Türkkan çok güzel, çok doyurucu konuşmalar yaptılar. Sırrı Süreyya Maliye Bakanı gibi, Lütfü Türkkan Dışişleri Bakanı gibi, çok güzel konuştular; onlara çok teşekkür ediyorum.

Kısa bir açıklama yapayım. Bu yap-işlet-devret demin tartışıldı. Yap-işlet-devret bir finansman modelidir; fakir ülkeler, fon yaratamamış ülkeler için yapılmıştır. Devletin parası yoktur, devletin sırtından para kazanan iş adamları vardır.

Bir de herhâlde soru sormam gerekecek ama soru yok. Bakana "Saat kaç?" diye soracağım. O zaman yapacak bir şey yok.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.