Konu:SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:73
Tarih:01/03/2012


SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tabii, aslında emeklilerin maaşına zammın aleyhinde olmak mümkün değil. Ancak biraz önce Bakanı dinledim burada. Yahu, tamam da yani şunu, 149'dan aşağı kendisine zam yapılan, 150'den aşağı zam yapılan kişilere asgari yüzde 50 yapsak da ondan sonra kademeli yapsak olmaz mı yani? Bu nihayet bizim yapacağımız bir şey. Biraz önce Süleyman Çelebi Bey'in dediği? Yani diyor ki: Asgari, çok düşük ücret alanların, açlık sınırı içinde olanların maaşlarına bir yüzde zam yapalım."

Bakın, bari Erbakan'ın yolunu takip edin. Bakın, Erbakan?

İSMAİL AYDIN (Bursa) - Yıllarca öyle yaptık.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, bir defa, ne dediğimi sen bilmezsin ki.

1996 yılında, REFAH-YOL zamanında emeklilere en büyük zam yapıldı, yüzde 100 zam yapıldı. Ben de o zaman o iktidarı destekliyordum. Doğru Yol Partisindeydim ve ben niye o zaman destekledim biliyor musunuz? Ben o sosyal demokrat bir partiyim. Erbakan'ı desteklememek için çok baskı üzerimizde yapıldı. Ben dedim ki: "Kardeşim, ben laik Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaşatılmasına ve hizmet eden herkese destek veririm: Ben oy veririm, eğer doğru dürüst görev yaparsa, Türkiye'yi kalkındırırsa, Türkiye'yi yönetirse desteğim devam eder."

Ama 28 Şubatı yanlış anlıyorsunuz. 28 Şubatta mağdur olan Doğru Yol Partisidir. Erbakan?

DURDU MEHMET KASTAL (Osmaniye) - Sadede gel.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, bir dakika be, konuşuyoruz! Bilmiyorsunuz. O günleri yaşayan bir adamım.

28 Şubatta Erbakan, bir sene zaten Başbakanlık yaptı. Doğru Yol Partisiyle yapılan sözleşmede, haziran ayında Erbakan istifa edecekti, onun yerine Doğru Yol Partisi gidecekti. Erbakan, 28 Şubattaki o muhtıralar verildikten sonra? Şubat ayının 20'sine kadar Başbakandı veya 10'una kadar. Ondan sonra sırf Tansu Çiller'e Başbakanlık verilmemesi için bazı kişiler tezgâh yaptılar, Doğru Yolu dağıttılar. Yani bunları bilesiniz. Dolayısıyla, birileri çıkıyor? Erbakan, bilmem, Refah Partisi mağdur değil; o zaman mağdur edilen Doğru Yol Partisiydi ve Doğru Yol Partisinin o zaman 40'ın üzerindeki milletvekilleri, maalesef, gayrimeşru yollarla, işte, tehditle, şununla bununla oradan uzaklaştırıldılar ve dolayısıyla da.. Keşke o iktidar devam etseydi. O iktidar devam etseydi, gerçekten iyi bir ekonomik politika izleniyordu. İşte, havuz sistemi getirilmişti, sizin zamanınızda yapıldığı gibi birtakım paralar birtakım özel bankalara faizsiz intikal etmiyordu, her şey havuzda toplanıyordu, orada devlet ciddiyetinin gösterdiği bir bütçe sistemi vardı ve dolayısıyla, bakın, o zaman emeklilere yüzde 100'ün üzerinde zam yapıldı ve o zam emeklileri çok rahatlattı.

Bakın, değerli milletvekilleri, aslında, bizim emekli ve asgari ücretin altında, açlık sınırında yaşayan insanlara cimri davranmamamız lazım. Neden davranmamamız lazım? Çünkü o insanlara devletin vereceği paralar ekonomiye akar. Yani bu insanlar, bir emekli aldığı maaşı ne yapar? Ekmeğe harcar, kahveye gider, lokantaya gider. Bu ne yapar? Piyasayı canlandırır. Ama bu ekonomiyi bilmeyen insanlar, efendim? Parayı hakkıyla insanlara verirseniz o ekonomiye canlılık getirir, işsizliği halleder, dolayısıyla ülke refaha kavuşur. Mesela, ben şahsen yetkili olsam? Yani o paraları birtakım büyük tüccarlar alıyor, katrilyon seviyesinde, trilyon seviyesinde kâr ediyorlar. Onlardan alın bakalım yüzde 60, yüzde 70 vergi, getirin o fakir fukaraya dağıtın, hem ekonomi düzelir hem de bu memlekette yoksul insan kalmaz. Bu bir insanlık görevidir.

Niye, yani, şimdi, birtakım fabrikalar kurmuş insan, bu devletin, işte, imkânlarından yararlanıyor, vergi vermiyor, icabında -herkes için demiyorum tabii- vergi kaçakçılığı yapıyor veyahut da iktidarın nimetlerinden yararlanıyor, teşvik alıyor, devlet bankalarından kredi alıyor, büyük sermayeler biriktiriyor. Öte tarafta fakir fukara işçiye o imkânlar tanınıyor mu? Hayır, tanınmıyor. Onlara tanınsa, belki o işçi, o büyük iş adamından daha fazla ileriye gidebilir.

Bence, özellikle açlık sınırı içinde olan insanlara bu kanunla, muhakkak, en azından o açlık sınırı seviyesinde bir zam getirelim, memlekette insanlar rahat etsin ve dolayısıyla ekonomi de canlansın. Ama ekonomiyi bilmeyenler, burada çıkıp da halkın karşısında birtakım safsata laflar söyleyenler bu işin inceliğini bilemezler.

Ben, tabii kanuna karşı da değilim ama daha da iyileşebilir, devletin kaynakları buna müsaittir.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.