Konu:2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:18/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

Sayın Bakan, dava açma konusunda yaptığınız düzenlemelerle bir dava açmak asgari 700 ile 1.200 lira arası para gerekmektedir masraf. Şimdi, asgari ücretli, hiç geliri olmayan insanlar dava açmayacaklar mı?

İkinci bir sorum: Bu konuda bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? Hak aramanın önüne engel koydunuz. İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve Fen İşleri Dairesi Başkanının yaptığı kavşak ve yol ihaleleriyle ilgili seksen altı ihalede görevlerini suistimal ettiklerine dair Danıştay 10. Dairesinin 10/03/2010 tarih ve 2010/238 esas sayılı Kararı'yla, bunlara soruşturma yapılması hakkında verilen bu karar üzerine İstanbul Belediye Başkanı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı hakkında ne gibi işlem yapılmıştır? Dava hangi -teknik içeriğini istemiyorum- safhadadır? Soruşturma açılmış mıdır? Niye bekletiliyor bu?

Yine, Danıştay'ın verdiği, 1. Dairenin verdiği 18/10/2011 tarihli bir kararla İstanbul Belediyesinde çalışan 11 kişi hakkında görevlerini suistimal ettiklerine dair soruşturma izni verilmemesine ilişkin İçişleri Bakanlığı işlemini iptal etmişlerdir. Bunlarla ilgili ne işlem yapıyorsunuz? Öğrenmek istiyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.