Konu:ANAYASA’NIN “MİLLETİN TEMSİLİ” BAŞLIKLI 80’İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN “TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİ, SEÇİLDİKLERİ BÖLGEYİ VEYA KENDİLE-RİNİ SEÇENLERİ DEĞİL, BÜTÜN MİLLETİ TEMSİL EDERLER.” HÜKMÜNE İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:18/12/2011


ANAYASA’NIN “MİLLETİN TEMSİLİ” BAŞLIKLI 80’İNCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN “TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ÜYELERİ, SEÇİLDİKLERİ BÖLGEYİ VEYA KENDİLE-RİNİ SEÇENLERİ DEĞİL, BÜTÜN MİLLETİ TEMSİL EDERLER.” HÜKMÜNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli milletvekilleri, Kürt kardeşlerimizin tabii ki sorunları var. Bu sorunların konuşulacağı yer Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Burası demokratik bir ortamdır, burada bütün sorunlar konuşulmalıdır, bunun önünde hiçbir engel de olmamalıdır. Ancak, konuşan arkadaşlarımızın bazıları, iktidar partisinden bir milletvekili arkadaşımız, Barış ve Demokrasi Partisinden yine bir milletvekili arkadaşımız "Kürtlerin temsilcisi siz misiniz, biz miyiz?" anlamına gelebilecek bir değerlendirme yaptılar. Anayasa'nın 80'inci maddesi der ki: "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün milleti temsil ederler." Bütün partiler Türkiye partisi olmak zorundadır. Öyle olduğu zaman bu ülkede yaşayan herkes kazanır.

İkinci söyleyeceğim konu şu: İktidar partisi grubu adına konuşan Sayın Grup Başkan Vekili değil ondan önceki arkadaşımız Barış ve Demokrasi Partisine hitaben "Size fırsat verdik Meclise geldiniz konuşuyorsunuz, daha ne istiyorsunuz?" anlamında millî iradeye saygı göstermeyen bir değerlendirme yaptı. Bunu doğru bulmuyorum. Bunun düzeltilmesi çok uygun olur. Yüzde 10'luk baraja rağmen buraya birçok siyasi parti gelmiştir, birçok milletvekili gelmiştir. İktidar Partisinin bahşettiği herhangi bir şey yoktur hiçbir muhalefet partisi için, hiçbir milletvekili için. Bunun da kayıtlara geçmesini diliyorum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.