Konu:İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEBAHAT TUNCEL’İN, PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:41
Tarih:18/12/2011


İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SEBAHAT TUNCEL’İN, PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisi, din üzerinden, inanç üzerinden siyaset yapmayan bir partidir; bu kavramları bu kürsülere getirmemenin gayreti içerisindedir. Cemevleri, Alevi inancına sahip vatandaşlarımızın inançlarını ifa ettikleri, buluştukları bir yerdir. Cemevlerinin ihtiyaç duyulan her yerde yapılmasına öncülük eden Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdir. Yenimahalle'de herhangi bir şekilde bir cemevi yıkımı söz konusu değildir. Çocuk parkına cemevinin yapılmış olması nedeniyle, çocukların çocuk parkına duydukları ihtiyaç nedeniyle Belediyemiz bir başka yerde cemevi yapılmasını planlamıştır. O başka yerdeki cemevi yapılıp, inşaatı tamamlanıp hizmete açılıncaya kadar da mevcut cemevi hizmet vermeye devam edecektir. Konu bundan ibarettir. Bilgilerinize sunuyorum.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Hamzaçebi.