Konu:Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın, Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in Başbakana Sataşması Nedeniyle Konuşması Üzerine Açıklaması
Yasama Yılı:2
Birleşim:73
Tarih:01/03/2012


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN, TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ'İN BAŞBAKANA SATAŞMASI NEDENİYLE KONUŞMASI ÜZERİNE AÇIKLAMASI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, yani onda 1 yüzde 10'dur, beşte 1 yüzde 20'dir.

BAŞKAN - Bir saniye?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır ama bana iftira attı, ben isterseniz açıklayayım bunu.

BAŞKAN - Hayır, yerinizden açıklayın.

Buyurun.

KAMER GENÇ (Tunceli) - Hayır niye yerimden açıklayayım? Yani bana "Yanlış." Diyor, "Sen verdiğin önergeyi bilmiyorsun." diyor. Bakın, daha önceki para cezaları misliydi, asgari ücretin misilleriydi. Ben de yüzde 10 düşük, yüzde 20'ye çıkaralım diyorum. Daha anlamıyor musun?

AHMET AYDIN (Adıyaman) - "Beşte 1" diyorsun.

KAMER GENÇ (Tunceli) - "Beşte 1" ne demek?

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Ne demek?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Oku bakalım.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Okudum okudum.

BAŞKAN - Sayın Genç?

KAMER GENÇ (Tunceli) - Ya bir müsaade edin.

BAŞKAN - Sayın Genç, söyledikleriniz zapta geçti, çok teşekkür ediyorum.

KAMER GENÇ (Tunceli) - "Beşte 1?"

BAŞKAN - Teşekkürler, zapta geçti.