Konu:Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:73
Tarih:01/03/2012


SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli üyeler; görüyorsunuz ki AKP muhalefetin konuşmaması için altı tane önerge veriyor, altısında da aynı kelime değişikliğini istiyor.

Bizim önergemiz bu kanunda geçen "asgari ücretin onda biri" kelimesini "beşte bir"e indirmek. Tabii, AKP iktidara geldiği günden beri devamlı cezalarla bütçeyi beslemeye çalışıyor. Asgari ücret biliyorsunuz 886 lira, bu brüt; neti de 634 lira. Şimdi, bu net mi, brüt mü, o da belirtilmemiş.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - 886, brüt.

KAMER GENÇ (Devamla) - Arkadaşlar, aslında bu da fazla bir şey. Tabii ki, bu, işçilerin girişini, çıkışını bildirmek bazen işverenler için çok sıkıntı oluyor sigortalı olarak. Bunların çok ağır cezalarla tecziye edilmemesi gerekir. Gerçi eskiden bunların, asgari ücretin misilleri kadardı ama o da çok büyük bir şeydi. Hakikaten işverenler için çok büyük sıkıntı yaratıyordu.

Değerli milletvekilleri, aslında bu kanunla getirilen, vatandaşların göz boyama işini yapmaktır. İşte 10 milyona yakın emeklilik var. 1 milyon 700 bin kişinin işte emeklilik durumunu düzenlemeye yönelik bir şeydir. Bu, intibak değildir, sadece göz boyamaya dayalı bir uygulamadır. İşte, Sayın Bakan biraz önce itiraf etti, 104 milyar liralık bir emekli maaşı içinde yapılan düzenlemeyle 2,4 milyar liralık bir düzenleme getiriliyor. Bu da hiçbir şey.

Aslında bakarsanız devri iktidarınızda o kadar çok zengin türedi ki. Özellikle Tayyip Bey'in çevresi, onların çocuklarının iş yaptıkları çevreler de muazzam servetler edindi. Bu servetleri de vergiye tabi tutsanız senede 100 milyar liralık da ek gelir elde edebilirsiniz ama sizin döneminizde hep af getiriyorsunuz. Nitekim burada da bir af, geçici madde var. Bunların üzerinde vergi incelemesini kaldırdınız, vergiyi kaldırdınız, ondan sonra af kanunlarını getirdiniz.

Ama devri iktidarınızda ustalık döneminde çok şey değişti. Mesela, sizin döneminizde, işte Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucularına, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine bu ustalık döneminizde çok büyük hakaretler oldu. Dün işte bu devletin kurucusu olan Yüce Atatürk'e burada "katil" denildi, Hükûmet sırasında oturan kişiden bir ses çıkmadı, sizden de bir ses çıkmadı. Değerli arkadaşlar, ben şahsen Atatürk'e yapılan hakareti kendime yapılmış gibi kabul ederim. Yani şimdi, o zaman Osmanlı topraklarını işgal edenlere "halife ordusu", bu işgalcilere karşı mücadele edenlere de "haydut" diyen zihniyetteki insanları burada savunmak Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olan veyahut da vatandaşı olmayanlara dahi, vatandaş olmasa bile bu Meclise gelenlere yakışmaz. Atatürk'ün kurduğu bu devletin kasasından maaş alarak hem de insanlar açken, sürüm sürüm sürünürken? Bugün bana Tunceli'den bir vatandaş telefon ediyor "Ben Kışla'da kalıyorum, 8 numarada, dört gündür evime ekmek girmedi." diyor. Bu durumdayken insanlar sizler, burada oturanlar yani 15-20 milyar lira para alıp da bu devlete saldırmak hiçbir vicdana da sığmaz ama devrinizde öyle bir şey ki? Arkadaşlar, şimdi, yani işte Sivas katliamından bahsediyorlar, Kahramanmaraş'tan, şundan bundan? Onları, o katliamları yapan kimdi? İşte, bu ülke için savaşan kişileri haydut ilan eden, düşman ordularını halife ordusu kabul edenlerin zihniyetidir.

Akşam Tuncay Özkan'ın kızını dinledim televizyonda. Devri iktidarınızda, maalesef, işte bakanların, Sayın Bakan da dâhil, kardeşleri hapse girdiği zaman, hemen ertesi gün çıkarılıyor veya bir iki gün içinde. İşte, Tayyip Bey'in karısının akrabası futboldan içeriye girdiği için kanun çıkarıyorsunuz ama öte tarafta hiçbir suçu daha bulunmamış bir Tuncay Özkan, 2 tane milletvekilimiz bir seneden fazladır hücrede yaşıyor. Bir Doğu Perinçek, İşçi Partisi Genel Başkanı, orada savunma hakkı elinden alınıyor, savunma yaptığı için de yirmi sene ceza alıyor. Böyle hukuk nerede var? Hani istiklal mahkemelerini kötülüyorsunuz, sizin zamanınızdaki mahkemeler insanları istiklal mahkemesinden bin defa kötü yargılıyorlar, savunma hakkını elinden alıyorlar. Böyle bir devlet yönetimi olur mu sayın milletvekilleri! Böyle bir şey olur mu! Yani şimdi size gelince getiriyorsunuz, işte Tayyip'e özel, Recep'e özel kanun çıkardınız burada.

MEHMET METİNER (Adıyaman) - Saygılı ol!

KAMER GENÇ (Devamla) - Recep'e özel, Recep'e, özel kanun çıkarıyorsunuz, kendi insanlarınızı mahkemeden kaçırıyorsunuz ama öteki tarafta Türkiye Cumhuriyeti ?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - ?vatandaşları büyük bir iftirayla karşı karşıya kalıyor. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Sayın Genç, teşekkür ederim.