Konu:2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:40
Tarih:17/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Efendim, üniversite yurtlarında on binlerce kadro boş bırakılıyor, AKP'lilere bu dolduruluyor kontenjan yoluyla. Bunu önlemeyi düşünüyor musunuz?

Resmî makamlarda, kullanılan araçların birçoğuna, on binlercesine sivil plaka takılıyor. Bu sahtekârlık değil midir?

Bana Türkiye'nin birçok yerinden ulaşan haberlere göre, Alevi köylerine hiçbir hizmet götürülmüyor kasten. Bunu önlemeyi düşünüyor musunuz?

Tayyip Erdoğan kaç tane uçak ve helikopter kullanıyor? 2005'le 2011 yılları arasında ne kadar ücret ödendi? Ayrıca, 2005'le 2011 yılları arasında özel hizmet yoluyla alınan araçlar arasında Tayyip Erdoğan'ın oğlunun bacanağının babası olan Zekeriya Karaman'ın ortak olduğu şirketlerden kaç araç kiralanmıştır? Senelik ödenen paralar kaç liradır? Bunların şirketleri Beyaz Holding, Atlas Holding ve? Onları tek tek öğrenmek istiyorum efendim.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkürler Sayın Genç.