Konu:2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:40
Tarih:17/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum.

Asgari ücret, çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını karşılayacak, insanca yaşamalarına olanak tanıyan ve işveren tarafından da ödenmesi zorunlu en düşük ücrettir. Bu ücretten gelir ve damga vergisi kesilmesini doğru buluyor musunuz? Bu konuda bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.