Konu:2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:40
Tarih:17/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakana soruyorum: Dünyada en pahalı benzin Türkiye'de, en ucuz benzin ise Venezuela'da satılıyor. 2008 yılında varili 150 dolar olan petrol fiyatı şu anda 90 dolar civarına düşmesine rağmen, rafineri çıkış ve bayi kârı düşmesine rağmen benzin fiyatı 4 TL civarında seyretmektedir. Devlet sattığı benzin ve motorine yüklediği ÖTV'den bir de KDV kesmektedir yani vergiden vergi almaktayız. Sayın Bakan, çok net bir şekilde ifade etmenizi istiyorum: Önümüzdeki dönemde vergileri düşürerek bu utanç verici tablodan Türkiye'yi kurtarmayı düşünüyor musunuz?

Teşekkür ederim.