Konu:16/12/2011 Tarihli 39’uncu Birleşim Tutanak Dergisi’nde Yer Alan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la İlgili “isviçre Bankalarında 800 Milyon Dolar Parası Var, Bunun Araştırılması Lazım” Şeklindeki İfadesinin Kendi İddiası Olmadığına, Aydınlık Gazetesinde Yayımlanan Kaşif Kozinoğlu’nun İddiaları Olduğuna İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:40
Tarih:17/12/2011


16/12/2011 TARİHLİ 39’UNCU BİRLEŞİM TUTANAK DERGİSİ’NDE YER ALAN BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’LA İLGİLİ “İSVİÇRE BANKALARINDA 800 MİLYON DOLAR PARASI VAR, BUNUN ARAŞTIRILMASI LAZIM” ŞEKLİNDEKİ İFADESİNİN KENDİ İDDİASI OLMADIĞINA, AYDINLIK GAZETESİNDE YAYIMLANAN KAŞİF KOZİNOĞLU’NUN İDDİALARI OLDUĞUNA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben evvelsi birleşimde yaptığım bir konuşmada? Aydınlık gazetesinde Tayyip Erdoğan'la ilgili "İsviçre bankalarında 800 milyon dolar parası var, bunun araştırılması lazım." diyor. Fakat ben burada bir ifade kullanmışım, sanki bu ifade bana ait. Ben, kesinlikle Tayyip Bey'in İsviçre bankalarında 800 milyon doları olup olmadığı konusunda bir bilgi sahibi de değilim. Ancak, bu konuda Aydınlık gazetesinde rahmetli Kozinoğlu'nun iddiaları var. Yani, benim buradaki ifademdeki maksat Kozinoğlu'nun o ifadelerinin bir an önce açıklığa kavuşturulmasıdır. İşte MASAK kurulu var, bunların bir an önce araştırılması lazım ki? Çünkü Tayyip Bey Türkiye Cumhuriyeti devletinin Başbakanı. Yani, bir devletin başbakanı hakkında böyle saçma sapan iddialar ortaya atılır ama ispatlanması lazım ki onun altından kalkması lazım. O bakımdan? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) - Saçma sapan iddialar.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ya, ben size iyilik yapıyorum işte.

MUZAFFER YURTTAŞ (Manisa) - Saçma sapan iddialar.

      KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu iddia işte, iddiaya saçma sapan diyorum; bunlar bir şey anlamıyor ki kardeşim!

BAŞKAN - Tamam sayın milletvekilleri, bırakın da açıklasın.

KAMER GENÇ (Devamla) - Anlamıyorlar ki dediklerimi!

Şimdi, değerli arkadaşlar, bakın, Kütahya Şeker Fabrikasıyla ilgili de, 4/3/2008 tarihinde soru önergesi vermişim?

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Sayın Başkan, hatibe söz verdiniz, arkadaşlar dinlemiyorlar, lütfen sükûneti sağlayınız.

BAŞKAN - Siz lütfen oturun, lütfen; ben dinliyorum.

KAMER GENÇ (Devamla) - ?soru önergesine cevap vermemiş. Ben dün bunu açıkça buradan söyledim. (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

MAHMUT TANAL (İstanbul) - Duymuyoruz Sayın Başkanım.

BAŞKAN - İkaz ediyoruz.

KAMER GENÇ (Devamla) - Yahu siz lafı anlamıyorsunuz beyler!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen, lütfen?

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi bakın, bu, tapu idaresinin verdiği tapu. Burada, "mali Türkiye Şeker Fabrikaları" diyor, kaydı gitmişler silmişler, altına onu yazmışlar. Ben, KİT Komisyonunda Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürüne sordum "Bu arsana niye sahip çıkmıyorsun?" Sahip çıkmıyor, çünkü Abdülkadir Aksu'nun kardeşi Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü. Düşünebiliyor musunuz, bir genel müdür, kendi genel müdürlüğüne ait 113 dönümlük araziye sahip çıkmıyor, götürüyor başkalarına bağışlıyor. Bunları söylüyoruz, maalesef cevap vermiyorsunuz.

BAŞKAN - Sayın Genç, teşekkür ederim efendim, sağ olun.