Konu:2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:39
Tarih:16/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Sayın Başkan, bir düzeltme yapmak istiyorum. "Cumhuriyet Halk Partisi Konuşmacısı öğretim üyesi sayısına düşen öğrenci sayısını 600 olarak verdi." dediniz. Ben böyle bir rakam vermedim, orada bir hata oldu herhâlde.

MUZAFFER ÇAKAR (Muş)  - Verdiniz, verdiniz.

SENA KALELİ (Devamla) - Ben demedim, Milliyetçi Hareket Partisinden arkadaşımız söyledi, tutanaklara bakabilirsiniz. Benim bir?

YUNUS KILIÇ (Kars) - Doğru, haklısınız.

SENA KALELİ (Devamla) - Zühal Hanım söyledi. Bir yanlışlık olmasın.

Teşekkür ederim. (CHP sıralarından alkışlar)