Konu:Bitlis Milletvekili Vahit Kiler’in, Şahsına Sataşması Nedeniyle
Yasama Yılı:2
Birleşim:39
Tarih:16/12/2011


BİTLİS MİLLETVEKİLİ VAHİT KİLER’İN, ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, ben sözümün arkasındayım. Bu Parlamentonun çatısı altında görev yapan herkesin dürüst ve namuslu olması lazım. (CHP sıralarından alkışlar) Olay şu, bakın: Kütahya Şeker Fabrikası özelleştiriliyor. Özelleştirilen tapu işinde 113 dönümlük bir arazi var?

VAHİT KİLER (Bitlis) - Bu mal varlıklarını hangi parayla aldın?

KAMER GENÇ (Devamla) - ?bu 113 dönümlük arazi Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketine aittir.

VAHİT KİLER (Bitlis) - Parsel, tapu?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ondan sonra bu Türkiye Şeker Fabrikaları?

VAHİT KİLER (Bitlis) - Parsel no, hepsi var.

KAMER GENÇ (Devamla) - ?özelleştirildikten bir süre sonra gidiyorlar, tapu memurunu getiriyorlar, oradaki Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığının üzerini çiziyorlar, malikin üzerini, Kütahya Şeker Fabrikasını yapıyorlar.

ALİ SARIBAŞ (Çanakkale) - Aynen öyle.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, Türkiye'de tapu var. Tapuyu değiştirilebilmek için arkadaşlar, ya tarafların rızası lazım ya mahkeme kararı lazım.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Suç duyurusunda bulun.

KAMER GENÇ (Devamla) - İkincisi, bu şeker fabrikası 200 milyon dolar bedelindedir. Kendisi de geçen sene biz uçakla gelirken "Benim Şeker Fabrikam 200 milyon dolardır, ben yalanını eğer tahrifatı şey edersen sana kanıtlarım." dedi. Siz orayı 23 milyon dolara aldınız ama kasım ayında orayı teslim aldınız. O yılın kasım ayında, o seneki kâr 11 trilyon lira arkadaşlar. 23 milyon dolardan 11 trilyon lirayı tenzil ettiğiniz zaman 15 milyon dolara geliyor.

Tabii, zamanımız olmadığı için? "Torunlar" aldı, siz buranın ortağısınız.

OKTAY VURAL (İzmir) - Efendim, şirketlerin isimlerini burada şey etmeyelim.

VAHİT KİLER (Bitlis) - Namuslu insan iftira atmaz.

KAMER GENÇ (Devamla) - Arkadaşlar, geçen sene, biz, KİT Komisyonunda -arkadaşlar burada- bunu sorduk. Kendisi, KİT Komisyonu üyesi olarak, bir gitti Maliye Bakanlığından yazı aldı, bir gitti, aynı, Komisyon takip ederken Maliye Bakanlığından özel yazı geldi.

VAHİT KİLER (Bitlis) - Yalan söylüyorsun!

KAMER GENÇ (Devamla) - Özelleştirme İdaresinden özel yazı geldi, birtakım böyle, değişik değişik yazılar. Burada birtakım şeyler anlatıyor.

VAHİT KİLER (Bitlis) - Yazının tarihi 2007?

KAMER GENÇ (Devamla) - Arkadaşlar, Türkiye'de tapu kaydı önemli mi, değil mi? Başkasının malı özelleştirildiği zaman benim malım da getirilip onun üzerine dâhil edilirse bu olur mu? Tapu kayıtları önemli.

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Savcılığa git, mahkemeye git.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, arkadaşlar, bu arkadaşlar benim malımdan, mülkümden bahsediyorlar. Bakın, ben otuz senedir parlamenterim, nerede ne malım var, ne mülküm var servet beyanımda vardır. Ben milletvekili olduktan sonra da üç tane kooperatifin ortaklığını yapmışım, onun dışında da mal almamışım.

VAHİT KİLER (Bitlis) - Çeşme'deki, Didim'deki malların hesabını ver sen.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben 83 ile 87 arasında mali müşavirlik yaptım, ondan önce Fransa'ya gittim, orada da bir buçuk iki sene kaldım.

Şimdi, diyorum ki: Bakın, şerefli insanlar çıkar? Hepimiz mal beyanımızı koyalım ortaya, inceleyelim, Tayyip Bey'in de malını ortaya koyalım, onu da koyalım, hesapları inceleyelim.

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) - Biliniyor, saklı değil o. O biliniyor, saklı değil.

KAMER GENÇ (Devamla) - İsviçre'deki o banka hesaplarını da getirelim; var mı, yok mu, Bakanlığa soralım. Diyorlar ki "Sekiz tane bankada 800 milyon para var."(x) Onları da getirelim, bütün hepimiz? Arkadaşlar, şeffaflık, yiğitlik varsa, namus varsa?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - ? çıkarız, burada hem halkın huzurunda bunları hâllederiz.

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.