Konu:10-17 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI HAFTASI’NA İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:39
Tarih:16/12/2011


10-17 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI HAFTASI’NA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Altmış üç yıl önce 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi. Ne yazık ki Evrensel Bildirge'de yer alan hak ve özgürlüklere dayalı bir uluslararası düzen hâlâ kurulabilmiş değildir. Bunu başarmış olan ülkeler var, başaramamış olan ülkeler var, Türkiye de başaramamış olan ülkeler arasında.

Bugün bilim adamları, gazeteciler, öğrenciler, iktidar karşıtı görüşü olanlar, muhalif olanlar, polis soruşturmalarında ortaya konulan fezlekelerin kopyası iddianamelerle yargılanmaktadırlar. Hapishanelerde 120 bin insanımız var, bunların yarısı tutuklu. Tutuklulara mahkûm gözüyle bakan bir anlayış iktidarda, faili meçhuller var, öğrenciler hapishanelerde?

Türkiye'nin bunlardan kurtulacağı, gerçekten insan hak ve özgürlüklerine dayalı bir demokrasiyi gerçekleştireceği özlemi ve dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum.