Konu:23/2/2012 TARİHLİ 70'İNCİ BİRLEŞİMDEKİ BİR BEYANINI DÜZELTMEK İSTEDİĞİNE İLİŞKİN (X)
Yasama Yılı:2
Birleşim:71
Tarih:28/02/2012


23/2/2012 TARİHLİ 70'İNCİ BİRLEŞİMDEKİ BİR BEYANINI DÜZELTMEK İSTEDİĞİNE İLİŞKİN (X)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geçen birleşimde bir uluslararası anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair bir yasa tasarısının tümü üzerinde yaptığım kişisel konuşmada Suriye'yle ilgili, işte, Suriye'deki yöneticilerinden ziyade Suriye içindeki bu olayları bu kadar terörize eden, bunlara silah desteğini veren Türkiye'dir." diye bir kelime kullanmışım. Bundan dolayı özür diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti devleti bizim devletimizdir. Bizim devletimizin, aslında, kuruluşunu yapan Yüce Atatürk'ün temel felsefesi "Yurtta barış, cihanda barıştır." Ancak buradaki "Türkiye" kelimesinden ziyade "Türkiye içindeki birtakım gruplardır." demek istedim. Çünkü biz?

Bunun nedeni şu: Dışarıda birçok insan Suriye'deki olayların Türkiye tarafından, Türkiye'nin belirli güçleri tarafından, daha doğrusu belirli örgütleri tarafından karıştırıldığı, hatta yardım edildiği, bunların, muhalif güçlerin getirilip Türkiye'de birtakım kişiler tarafından eğitildiği şeklinde birtakım söylentiler var. Benim buraya bunu getirmekteki, oradaki amacım budur. Ama "Türkiye" değildir kesinlikle. Fakat Türkiye'nin bugün işte Dışişleri Bakanı gidiyor, Tunus'da bu olaylarla ilgileniyor, Amerika'da ilgileniyor.

Bizim istediğimiz -burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir- burada bilgi sahibi olmamız lazım. Maalesef, şu anda, Türkiye'de, Libyalı bir sürü insan var. Otellerde var. İşte, geçen gün Antalya'da bir otelde nikâh yapılan bir yerde büyük olaylar çıkardılar. Ankara'da birçok yerlerde var. İşte, bu Müslüman kardeşlerden birtakım insanların olduğu, Hamas'tan birtakım insanlar olduğu? Bunların gelip burada bize izah edilmesi lazım. Yarın bu insanlar Türkiye'de birtakım suçlar işlediği zaman kimler bunu şey edecek? Sonra bunların parası nereden ödeniyor, kimler tarafından ödeniyor, hangi amaçla bunlar Türkiye'de? Bunların açıklanması lazım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Sayın Genç, teşekkür ediyorum.

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan,  aslında İç Tüzük'te "Beş dakika." diyor.

BAŞKAN - Hayır, hayır, "Beş dakikaya kadar." diyor Sayın Genç. Lütfen, iki dakika içinde? Başka konular da konuşulmaz biliyorsunuz. Lütfen? Lütfen, bitirin.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ama siz de beş dakikanın yarısını verin hiç olmazsa.

BAŞKAN - Evet, verdim efendim, iki buçuk dakika oldu.

KAMER GENÇ (Devamla) - Hayır, iki dakika verdin.

BAŞKAN - Tamam, çok teşekkür ediyorum.

(x) Bu düzeltmeye ilişkin ifade 23/02/2012 tarihli 70'inci Birleşim Tutanak Dergisi'nin 52'nci sayfasında yer almaktadır.