Konu:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık Ve Tıp Endüstrisi Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:70
Tarih:23/02/2012


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKMENİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK VE TIP ENDÜSTRİSİ ALANLARINDA İŞBİRLİĞİNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Süreden istifadeyle Sayın Bakanıma bir soru daha sormak istiyorum: Türkiye, Orta Asya Türkî cumhuriyetlerden uzaklaşırken her nedense Arap Birliğinin toplantılarına katılmakta ve kararlarına imza atmaktadır. Bildiğim kadarıyla Türkiye, Arap Birliğinin bir üyesi değil. Bu olayı nasıl yorumluyorsunuz? Yani, Türkiye'nin Arap Birliğinin üyesiymiş gibi onlara önderlik ederek, o coğrafyaya ait sorunlarda bu kadar taraf olmasını ve Türk dünyasından uzaklaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Teşekkür ediyorum.