Konu:2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:38
Tarih:15/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Efendim, benim sorum Maliye Bakanına: 2012 yılı için bütçe gelirleri 329,8 milyar Türk lirası, vergi gelirleri ise 300,9 milyar Türk lirası olarak öngörülmüştür. İlginç olan 2011 yılı Orta Vadeli Program'da 2012 için öngörülen vergi gelirleri tutarı 276 milyar olarak öngörülmüştür. Arada 25 milyarlık bir fark çıkmaktadır. Bu fark nereden kaynaklanmaktadır ve kimden nasıl tahsil edilecektir?

Sayın Bakan, Van depreminin açığa çıkardığı bir gerçeği dile getirmek istiyorum: Van ve Erciş depreminden sonra yalnızca biz değil bütün kamuoyu ayağa kalkınca, Hükûmet, deprem vergilerinin nereye harcandığını açıkladı. Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere deprem için toplanan paralar deprem haricinde her yerde kullanılmıştır. 2012 vergi gelirleri içinde deprem vergilerinin ne kadar olacağı öngörülmektedir? Bundan sonraki deprem vergilerinin amacı dışında kullanılmasına göz yumacak mısınız?

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kaleli.