Konu:KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ'IN SORU ÖNERGELERİYLE İLGİLİ BEYANINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:70
Tarih:23/02/2012


KALKINMA BAKANI CEVDET YILMAZ'IN SORU ÖNERGELERİYLE İLGİLİ BEYANINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Elitaş, sizinle daha önce de bunları konuştuk. Bir siyasi partinin grup başkan vekilinin konuşmasına, diğer bir siyasi parti grup başkan vekili karışmaz, müdahale etmez. Bunu size hatırlatıyorum. Yani bu, nezaketin bir gereğidir. Benim nereden konuşacağımı siz düşünemezsiniz, bırakın ben düşüneyim.

"İç Tüzük'e uygun değil." diyorsunuz. Siz?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İstediğiniz gibi yapma hakkına sahip değilsiniz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, yakışmıyor, hâlâ oradan bana laf atıyorsunuz. Sizin, İç Tüzük'e uygun olmayan bir şekilde, bir gün kürsüye çıktığınızı ben size hatırlattım.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Meclis Başkan Vekili izin verdi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Ama bakın, itiraz etmedim ben size?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Hayır?

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - ?çünkü siz, Adalet ve Kalkınma Partisinin Grup Başkan Vekili olarak buraya çıkma hakkına sahipsiniz. Ben bunu İç Tüzük'le oturup tartmam. Bu, nezaketin gereğidir. Kendinizi, partinizi savunma ihtiyacı duyuyorsanız, söz istemişseniz buraya çıkarsınız. Ben buna "İç Tüzük'e aykırı." diye itiraz etmem, bunu size söyledim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - "Herkes duysun, oraya geçin." diyorum.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Bakın, hâlâ müdahale ediyorsunuz.

Sayın Başkan?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Siz benimle diyalog kuruyorsunuz Sayın Hamzaçebi.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Neyse, sözlerimi bitireyim.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Siz benimle diyaloğa giriyorsunuz.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Siz müdahale etmeye devam edin. Bu üslup da size hayırlı olsun Sayın Elitaş.

Benim dediğim şudur: Sayın Bakan uygun olmayan bir üslup kullandı. "Hayırlı olsun." diyorum bu üslup kendisine.

Soru önergesi, yasama organının en doğal denetim hakkıdır. Bu hakkı hafife alıp "İstediğiniz kadar önerge verin, cevaplamayız." anlamında bir cümle?

Evet, rakamları aldım. Verilmiş olan 4 bin küsur soru önergesinin zamanında cevaplanmış olanı bin küsur. "Ben cevap vermem." diyor.

Bakın, ben, soru önergesi hakkını çok kullanan bir milletvekili değilim, çok sınırlı kullanırım, başvurmam bu yola ama sorduğum, verdiğim önergelerin yarıya yakını bugüne kadar cevaplanmamıştır.

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)