Konu:TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇ TÜZÜĞܒNÜN “AÇIKLAMA HAKKI” BAŞLIKLI 69’UNCU MADDESİNİ İHLAL ETTİĞİ GEREKÇESİYLE BAŞKANIN TUTUMU HAKKINDA
Yasama Yılı:2
Birleşim:38
Tarih:15/12/2011


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İÇ TÜZÜĞܒNÜN “AÇIKLAMA HAKKI” BAŞLIKLI 69’UNCU MADDESİNİ İHLAL ETTİĞİ GEREKÇESİYLE BAŞKANIN TUTUMU HAKKINDA
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; deprem vergileri tartışması olunca ben de konuya ilişkin bazı bilgileri Genel Kurula sunma ihtiyacını duydum. 99 yılında 17 Ağustos ve 12 Kasımda meydana gelen depremlerden sonra, aynı zamanda 99 yılı sonunda uygulanmasına başlanan ekonomik istikrar programı uyarınca, her ikisinin de etkisiyle, o zamanki hükûmet bir ekonomik programı, bu program içerisinde yer alan bir mali paketi uygulamaya koydu. Yani ek vergilerin getiriliş gerekçelerinden birisi depremse, diğeri de ekonomik istikrar programıdır. Bunda herhangi bir tartışma yok.

Vergiler bütçeye girer, "Bütçe birliği ilkesi" gereği vergiler herhangi bir harcamaya tahsis edilmezler. Zamanında bütçelerde bu yönde yer almış olan hükümler veya fonlar mali disiplini bozduğu için zaman içerisinde uygulamadan kaldırılmıştır. Ancak, iktidar partisi sözcüleri burada değerlendirme yaparken bütün sorumluluğu o zamanki hükûmete atıp, sanki kendi dönemlerinde bu konularda herhangi bir şey yapılmamış gibi bir tavır içerisindeler. Bunu yadırgıyorum. Evet, 99 yılı sonunda o zamanki hükûmet önemli bir mali paketi uygulamaya koydu. Bugün gelir bütçesinin performansı olarak ifade edilen rakamların gerisinde o zamanki hükûmetin attığı adımlar vardır. Bunu bir kere kayda geçirelim. Ancak, o zamanki hükûmet nihayetinde bu vergileri 2002 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere yürürlüğe koymuştur. Önce 2000 sonuna kadar uygulanmak üzere yürürlüğe konulan vergiler, daha sonra 2002 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

2002 Kasım seçimleriyle birlikte AKP iktidar olunca, daha önce ek vergileri kaldırma sözü veren AKP, ilkin "Ne var ne yok." diye belki o ihtiyaçla vergilerin yürürlüğünü bir yıl uzatmış; bu belki anlayışla karşılanabilir, henüz envanter yapmış değildir ancak 2003 yılı sonunda yürürlüğe koydukları bir kanunla bu vergileri kalıcı hâle getirmiştir. Bunu bir kere tespit edelim.

İkincisi: Bu vergilerin kapsamını genişletmiştir. Örneğin, cep telefonu konuşmaları üzerinde alınan özel iletişim vergisinin kapsamına sabit telefonlarla yapılan konuşmalar da dahil edilmek suretiyle vergi kapsamı genişletilmiş ve daimi bir hâle getirilmiştir. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi hükûmetleri bu konuda masum değildir. Sabit telefondan yapılan konuşma, özel iletişim vergisi kapsamına alınabilir mi? Ama Hükûmet almıştır. Yine, özel işlem vergisinin kalemleri, damga vergisi ve harçlar arasına yerleştirilmek suretiyle daimî hâle getirilmiştir. Bunu da bilginize sunuyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Hamzaçebi.