Konu:Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri
Yasama Yılı:2
Birleşim:86
Tarih:30/03/2012


YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFLERİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

RECEP GÜRKAN (Edirne) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; yaklaşık bir aydır, hatta bir ayı da neredeyse geçti, bir şaşkınlıklar komedisini seyrediyoruz. Niye şaşkınlıklar komedisi? 20 Şubatta AKP grup başkan vekillerinin verdiği teklif ile bugün 25'inci maddesini görüşmekte olduğumuz teklifte yüzde 180'leri değil, bütün geometrik hesapları şaşırtacak derecede değişiklikler var. Hatta öyle değişiklikler, öyle manevralar yapıldı ki Sayın Millî Eğitim Bakanı dahi bu teklifin bazı maddelerini savunmakta zorlandı ve hem alt komisyonla hem komisyonla sık sık çelişkiye düştü.

Önce, küçük kızları, çocukları gelin yapmaya karar verdiniz, erkekleri tamirhanelere göndermeye karar verdiniz; sonra, baktınız ki çok tepki var, vazgeçtiniz. Daha sonra yaşa geldiniz, ya altı-on dört müydü, beş-on üç müydü derken gittiniz geldiniz, beş-on üçte karar kıldınız. Tabii, bunun hiç pedagojik tarafı yok.

FİKRİ IŞIK (Kocaeli) - Altı-on üç olduğunu biliyorsun.

RECEP GÜRKAN (Devamla) - Beş Sayın Işık, sen de biliyorsun. Yani TÜİK'in istatistikleri sende var, yapma, önümde.

Beş-on üçte karar kıldınız. Niye beş-on üç? Çünkü dokuz yaşına birinci kademeyi bitirecek çocuklar, ondan sonra bununla ilgili birtakım hâlâ açıklanmayan, hâlâ söylenmeyen örtülü projeleriniz var.

Kesintisiz temel eğitimi, Cumhuriyet Halk Partisinin öteden beri savunduğu kesintisiz temel eğitimi "Bu çocuklar aynı binaya tıkılıyor altı-on dört yaş aralığında, bu yüzden de psikososyal travmalar yaşıyor." dediniz, ama dokuz yaşındaki çocuk ile ergenliğinin zirvesinde olan on yedi yaşındaki çocuğu aynı binanın içine koyma cüretini, koyma cesaretini gösterdiniz.

Şunu biliniz: Bu ortaokullar ile liselerin bir arada olduğu binalarda yaşanacak her türlü olumsuzluktan, yaşanacak her türlü travmadan, yaşanacak her türlü tacizden sizler sorumlu olacaksınız. Bu, tarih önünde asla hesap veremeyeceğiniz bir şey olacak.

Kat sayılara itiraz ettiniz, önce yüzde 6 olarak getirdi Sayın Canikli, arkadan alt komisyon 4'e düşürdü, dün baktınız ki "Ya, biz hata yapıyoruz, yanlış yapıyoruz, bunu komple kaldıralım." dediniz.

Ne olacak biliyor musunuz bu kanun çıktığında? Yoksul çocuklar okuyamayacak.

Ama bu şaşkınlıklar komedisi sadece bu eğitim yasasında değil, siz öteden beri bunu yapıyorsunuz, öteden beri toplumu "Bizden olanlar", "Olmayanlar" diye ötekileştiriyorsunuz.

Çıktınız "Kürt açılımı" dediniz, milletin ağzına bir parmak bal çaldınız, fiyasko oldu. Çıktınız "Roman açılımı" dediniz, milletin ağzına bir parmak bal çaldınız, fiyasko oldu. Çıktınız "Alevi açılımı" dediniz, bir parmak bal çaldınız, fiyasko oldu. Şimdi de sözüm ona "din açılımı" yapıyorsunuz, bu da fiyasko olacak, çünkü iki gün önce nasıl toplattıysanız o sahte balları, o milletin ağzına sürdüğünüz balların hepsi sahte, hepsi çürük. (CHP sıralarından alkışlar)

Cumhuriyet Halk Partisi tarihin hiçbir döneminde dine karşı olmadı; aksine, dinin koruyucusu, dinin sigortası oldu, ama Cumhuriyet Halk Partisi bütün geçmişi boyunca din bezirgânlarının, din simsarlarının, din tüccarlarının karşısında oldu, bundan sonra da olmaya devam edecek. (CHP sıralarından alkışlar)

Şundan hiç kuşkunuz olmasın, hangi yasayı çıkarırsanız çıkarın, hangi kanunu çıkarırsanız çıkarın, ne yazarsanız yazın, cumhuriyetin öğretmenleri, o laik öğretmenler, cumhuriyetin aydınları, Atatürkçü öğretmenler bu ülkede yine Ulaş Bardakçıları, Deniz Gezmişleri, Turan Dursunları, Çetin Emeçleri, Uğur Mumcuları yetiştirmeye devam edecek. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gürkan.