Konu:KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ’IN, ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:38
Tarih:15/12/2011


KAYSERİ MİLLETVEKİLİ MUSTAFA ELİTAŞ’IN, ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, değerli milletvekilleri, iktidar AKP'de, on senedir AKP'dedir. Benimle ilgili gayrimeşru bir şey biliyorlarsa yapmıyorlarsa en şerefsiz insanlardır! Şerefli insanlar?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - AK PARTİ zamanında bir şey yapamadın.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, maliyenin kontrolü sende, her türlü anahtar sende, gidiyorsun benim servet beyannamemi de alıyorsun Mecliste açıyorsun, konuşuyorsun burada, bu yetkilerin de var.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - 30'dan fazla mı?

KAMER GENÇ (Devamla) - Namuslu ve şerefli bir insan iftira atmaz, getirirsiniz, açıklarsınız.

Sana bir tavsiyem var: Bakın, inceleme elemanlarını çağırtalım, Mustafa Elitaş'la Kamer Genç'in hesaplarını inceletelim?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - İnceletelim.

KAMER GENÇ (Devamla) - ?eğer bir tane yasa dışı bir mal varlığım varsa, şeref sözü veriyorum, bunu hazineye bağışlarız. Sen de var mısın?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Varım!

KAMER GENÇ (Devamla) - Geri çekilen namussuz mudur, alçak mıdır, şerefsiz midir? (CHP sıralarından alkışlar)

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Düzgün konuş, düzgün konuş.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan, "namus" lafını ağzına almasın, "namus" lafını.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bakın, onun için, arkadaşlar, ben Mustafa'ya bunu teklif ediyorum. Mustafa Elitaş, senin de hesaplarını inceleyeceğiz, benim de hesaplarımı inceleyeceğiz, hangi mal aldığımızı şey edeceğiz.

Arkadaşlarım, bakın?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sen Lehman Brothers'ın hesabını ver.

KAMER GENÇ (Devamla) - ?benim aldığım mal varlıklarım ortadadır. Ben 1972'de bir tarla aldım Dikmen'de, imar geçti, altı tane parsel meydana geldi, daire karşılığı verdik, onları da şimdi kiraya veriyoruz.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Bursa'dakinin hesabı mı, Bursa'dakinin?

KAMER GENÇ (Devamla) - Maalesef, kiracı oturuyor, sizin getirdiğiniz muhtaç durum dolayısıyla insanlar kiralarını ödemiyor, bırakıp, tahrip edip gidiyor.

Benim, fabrika konusunda da: Ben Aksaray'da -geçmişte de demiştim- bir şirkete yüzde 5 ortak oldum.

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Niye Tunceli'de yapmadın o fabrikayı?

KAMER GENÇ (Devamla) - Baktım ki sizin getirdiğiniz şeyde zarar ettik, ayrıldık, hem bir sene önce ayrıldık?

İHSAN ŞENER (Ordu) - Kaç lira verdin ortaklık için?

KAMER GENÇ (Devamla) - ?ve efendim, 12,5 milyar liraya hisseyi devraldım, aynı miktarda tekrar devrettim, onlar kayıtlarda da var. Şerefli insanlar iftira atmaz ama Tayyip Erdoğan?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Aynısını sana iade ediyorum!

KAMER GENÇ (Devamla) - ?İstanbul Belediye Başkanı olduğu zaman gecekonduda oturuyordu, şimdi dünyanın en zengin adamı. Şerefiniz varsa Tayyip Erdoğan'ın mal varlığını inceleyelim. Var mısınız? (CHP sıralarından alkışlar)

AHMET AYDIN (Adıyaman) - Varız, varız.

KAMER GENÇ (Devamla) - Şerefli olan insanlar getirsin, Tayyip Erdoğan'ın mal varlıklarını inceleyelim.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

KAMER GENÇ (Devamla) - Sizin bakanlarınızın mal varlıklarını inceleyelim.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Arkadaşlar, bunlar iftirayla olmaz.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Sayın Başkan?

BAŞKAN - Sayın Genç?

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben bunlara tavsiye ediyorum?

MUSTAFA ELİTAŞ (Kayseri) - Sayın Başkan?

BAŞKAN - Sayın Genç, söylediniz yeterince kürsüden. Bir de kişilerin şerefleriyle ilgili bu kadar söz söylemeyin.

KAMER GENÇ (Devamla) - ?buyursunlar mal varlığımı inceletsinler. (CHP sıralarından alkışlar)