Konu:Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:69
Tarih:22/02/2012


ÇOĞALTILMIŞ FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ DERLEME KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Sayın Bakan, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle teknik hizmetler sınıfına geçtiği hâlde kütüphanecilerin özlük haklarında tam anlamıyla bir iyileştirme yapılmadığı görülmektedir. Emsal kadrolar olan arkeologlarla kütüphaneciler ne zaman aynı seviyeye getirilecektir? Bu yönde bir çalışmanız var mıdır?

Bir de bunun dışında, Kültür Bakanlığı festivaller için tanıtım fonu veriyor. AKP'li Arhavi Belediyesi bu fondan yararlanıyor fakat 5 kilometre uzaklıktaki benzer festival düzenleyen Hopa Belediyesi ile Artvin Belediyesi

bu tanıtım fonundan vermiş olduğunuz fon bedellerinden yararlanamıyor, buradaki ölçü nedir? "Neden böyle bir ayrım yapıyorsunuz?" diye düşünüyorum.