Konu:Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:69
Tarih:22/02/2012


ÇOĞALTILMIŞ FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ DERLEME KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım.

Sayın Bakanım, Balıkesir İvrindi -önemle- Dursunbey gibi ilçelerde çok miktarda tarihî ören yerleri bulunmaktadır. Buralarda arkeolojik çalışma yapmak gibi bir düşünceniz var mıdır? Oralardaki kültür varlıklarını, ziynet aramak, altın aramak adına harap ediyorlar ve bulduklarını da yurt dışına kaçırıyorlar. Bu konuda Bakanlığınızın tedbir almasını düşünür müsünüz?

Teşekkür ederim.