Konu:Çoğaltılmış Fikir Ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:69
Tarih:22/02/2012


ÇOĞALTILMIŞ FİKİR VE SANAT ESERLERİNİ DERLEME KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

AYLİN NAZLIAKA (Ankara) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Ben de öncelikle İstanbul Milletvekilimiz Sevgili Nur Serter'in isminin bir dizide kendisiyle hiç bağdaşmayacak bir karakterle özdeşleştirilmeye çalışılmasını şiddetle kınıyorum.

Benim Sayın Bakana sormak istediğim birkaç soru var. Bunlardan bir tanesi: 2011'de müzelerimizden çalınan eser var mıdır? Varsa kaç eser kayıptır ve hangi eserler kayıptır?

Bir başka sorum: 2010 yılında müzelerin 26 milyon kişi tarafından ziyaret edildiği belirtilmektedir. Başkentimizde yani Ankara'da bu sayı maalesef sadece 350 bin civarındadır, dolayısıyla yüzde 1,5 gibi bir orana sahiptir. Koskoca bir başkentte müzelerin ziyaretçi sayısının neden bu kadar az olduğu yönünde herhangi bir şekilde bir zihin haritası oluşturulmuş mudur ve bunu artırmaya, çoğaltmaya yönelik olarak herhangi bir çalışma var mıdır?

Zaman kaldıysa çok kısa bir şey daha sormak istiyorum.  Biliyorsunuz, Türkiye'de bürokratik?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)