Konu:ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:69
Tarih:22/02/2012


ADIYAMAN MİLLETVEKİLİ AHMET AYDIN'IN PARTİSİNE SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benim Adalet ve Kalkınma Partisi Grubuna tavsiyem, naçizane tavsiyem, bu din, dindarlık gibi konulara lütfen girmeyin, girdikçe batıyorsunuz çünkü.

AHMET YENİ (Samsun) - Tavsiyeni kendine sakla.

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, Türkiye'de son yıllarda öne çıkan iki tane kavram var: Nefret söylemi ve nefret suçları yani karşısındakini, kendisinden olmayanları, güçsüz olanları, zayıf olanları, toplumda azınlıkta olanları ötekileştiren ve ötekine güçlünün gözüyle bakan, otoritenin gözüyle bakan, onları ezmeye çalışan ve onları peşinen suçlu olarak ilan eden bir anlayış. Bu, toplumu bölen bir anlayıştır.

Toplumun barışa, huzura ihtiyacı var. Nefret söylemleri, kin söylemleri, kininin davacısı olan gençlik söylemleri toplumu böler. Buna ihtiyacımız yok. Barışa, huzura ihtiyacımız var. Karşınızdaki insanı ötekileştiren, onu küçümseyen, sizden olanlar veya olmayanlar şeklindeki ayrım; bu, milletin onaylayabileceği ayrımlar değildir.

AHMET YENİ (Samsun) - O ayrım ikna odalarında yapıldı, ikna odalarında!

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, tekrar söylüyorum: Bakın, dinin içinden adaleti çekip alırsanız, dini sadece ibadetlere indirgerseniz ortada din diye bir şey kalmaz. Lütfen bunu yapmayın! Dinin özü adalettir. Dinin özü, Hükûmete ceketiyle gelip, ceketiyle gitmektir. Adaletin özü: Adaletin özünde, dinin özünde siyaset, adalet dağıtmanın yeri olarak görülür, nema dağıtmanın yeri olarak değil. Sizi bu anlayışa davet ediyorum.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.