Konu:Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın Meclis Araştırması Önergeleri Üzerinde Hükûmet Adına Yaptığı Konuşmayla İlgili
Yasama Yılı:2
Birleşim:68
Tarih:21/02/2012


SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ'IN MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ ÜZERİNDE HÜKÛMET ADINA YAPTIĞI KONUŞMAYLA İLGİLİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakana açıklamaları için teşekkür ediyorum.

Siz Sayın Başkan, gündemi okurken önergeleri, siyasi partilerin önergelerinin özetini ifade edecek şekilde okudunuz. Cumhuriyet Halk Partisinin bu konudaki önergesi, bilgi toplumu olma yolunda bilişim sektörünün gelişmesi ve sektörde yaşanan sorunların çözümü yönündedir. Sayın Bakan, daha çok İnternet'in çocuklar üzerindeki zararlı etkileri kısmını öne çıkardı. Hâlbuki önergeler bunu da kapsıyor. Dolayısıyla hepsinin birleştirilerek görüşülmesi, bu konuların araştırılmak üzere bir komisyonun kurulması söz konusu.

Bunu düzeltmek amacıyla, Genel Kurulun bilgisine sunmak amacıyla söz aldım.

Teşekkür ediyorum.