Konu:HOCALI KATLİAMINA İLİŞKİN
Yasama Yılı:2
Birleşim:68
Tarih:21/02/2012


HOCALI KATLİAMINA İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Evet, Hocalı katliamı ya da Hocalı soykırımı üzerine söz almış bulunmaktayım. Neresidir Hocalı? Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde bir kasaba. 92 yılında, yaklaşık 7 bin nüfuslu bu kasabada 3 bine yakın Azerbaycan Türk'ü yaşamaktadır. 25 Şubatı 26'sına bağlayan gece Hocalı'nın tüm giriş çıkışları tutulmuş, bugünkü Ermenistan Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanının komuta ettiği birlikler 366'ncı Motorize Piyade Alayının desteğiyle Hocalı'ya girerek katliamlara başlamıştı. Hocalı katliamı sırasında 160'ı kadın, 63'ü çocuk, toplam 613 kişi vahşice katledildi. O gece 200'e yakın kişi evlerinden kaçarak katliamdan kurtulmak isterken, saklandıkları ormanlık ve meşelik alanda soğuktan ayakları donduğu için kangren oldu, 160 kişi kayboldu. 154 çocuk o gece öksüz kaldı, 1.275 kişi Ermeni çeteciler tarafından esir edilerek işkencelere maruz kaldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütüne göre bu katliamı Ermenistan güçleri, askerî birlikleri gerçekleştirdi. Yine az önce dediğim gibi Karabağ savaşı boyunca Ermeni birliklerine komuta eden kişi şu anda Ermenistan'ın Cumhurbaşkanlığını yapmaktadır. Dolayısıyla, bu kişiyle el sıkışırken Hükûmet yetkilileri o günleri hatırlasınlar; nasıl Davos'ta İsrail Cumhurbaşkanına "Senin komutanların, Başbakanın Gazze'ye girerken, eli kanlı kişiler Müslümanları öldürürken zevk almaktadır." diyorsa Sayın Başbakanımız, Ermenistan Cumhurbaşkanına ve yetkililerine de bu sözleri söylesin çünkü Karabağ bizim için en az Gazze kadar önem taşımaktadır diye düşünüyorum.

Değerli arkadaşlar, o gece Hocalı, Ermenilerin sözleriyle, mengeneye alınmıştı, Ağdam'la ilişkisi kesilmişti, Şuşa zaten yardıma gelecek durumda değildi. 2 Ermeni askeri, hamile bir Azerbaycan Türk'ünün, kadınının başında bahse giriyorlardı, yazı tura atıyorlardı bebek kız mı, oğlan mı diye. Birisinin tüfeğinin ucuna taktığı kasaturayla annenin karnına yaptığı hamle sonucu bebek yere düştü "Sen kazandın, erkekmiş." dedi. Öbürü "Ama bunun beslenmeye ihtiyacı var, emzirilmeye ihtiyacı var." diyerek, bebeğin karnına süngüyü batırarak annesinin göğsüne doğru ittirdi ve anneyle birlikte orada bebek de katledildi.

Bu vahşeti yapan Ermenistan'la ilişkilerimizi ona göre kurmalıyız. Sınır kapısı açmak isterken bunları düşünmeliyiz. Bugün her ne kadar karadan sınır kapısı açık değilse de aslında havadan sınır kapısı açık zaten. Sayın Başbakanın dediğine göre, 60 bin kaçak Ermeni yurttaşı ülkemizde çalışmaktadır. Yani hava yoluyla açık zaten. 1 tane Türk, 1 tane Azeri, Azerbaycan Türk'ü bugün Erivan'da, Karabağ'da yaşayabilir mi, çalışabilir mi? Biz millet olarak, bu vahşeti yapan Ermenilere karşı bile hoşgörüyle, hümanistçe, iyi komşuluk ilişkileriyle yaklaşırken ne yazık ki Ermeniler "Karabağ'ı biz aldık, Ağrı da sizindir yeni nesil." diyerek -Ermeni Cumhurbaşkanı- hedef göstermektedir. Dolayısıyla Hükûmetimiz Kafkasya'da stratejik zorunlu ortağı olan Azerbaycan'ı kırmak, küstürmek adına Ermenilerle herhangi bir ilişkiye girmemeli diyorum.

Bu vesileyle Hocalı'da hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Özgündüz.