Konu:2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:37
Tarih:14/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Teşekkür ederim.

İstanbul belediye sınırları içinde olup da maden çıkarılan çukurlar ormana ait olduğu hâlde bunlar İstanbul Belediye Başkanlığına hangi şartlarla devredilmiştir? Buraya dökülen topraklardan İstanbul Belediyesi ne kadar para almaktadır? Bu paraları nereye harcamaktadır?

İki, Dışişlerine soruyorum: Somali'ye ne kadar yardım toplanmıştır, ne kadar yardım yapılmıştır? Buraya yardımı getiren birçok gemiler sokulmamış, işçiler mağdur durumda.

İki: Libya'ya 300 milyon dolar verdiğinizi söylediniz basında. Kimin parasını kime veriyorsunuz? Kime nasıl verdiniz? Ben bu paranın kime verildiğine dair belgelerini istiyorum. Aksi takdirde zaten ciddi bir iktidar Türkiye'de iktidara geldiği zaman bunun hesabını soracaktır.

Suriye'de tutuklu güvenlik görevlileri var mıdır? Neden dolayı güvenlik görevlileri tutuklanmıştır?

Ayrıca da şunu da belirtmek istiyorum: Ahmet Bey, senin boyun ufak, senin Suriye'yle, İran'la Türkiye'yi savaşa sokmaya gücün yetmez. Onu da ayağını da denk al? (CHP sıralarından alkışlar)

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.