Konu:Devlet İstihbarat Hizmetleri Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Yasama Yılı:2
Birleşim:67
Tarih:16/02/2012


DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bir dikta rejimini getirmeye yönelik bir kanun tasarısının son oylamasına geldik.

Şimdi, bir KCK operasyonu yapılıyor, savcı aramalar yapıyor, bir belgeler elde ediyor. Bu belgelerde bakıyor ki iş geldi Tayyip Erdoğan'a dayandı. Orada öyle deliller elde ediyor ki, ondan sonra hemen Sadullah Ergin'i çağırıyor. Sadullah Ergin kim? Türkiye adaletini dizayn eden adam. "Ne yapalım yahu! Bakın, Hakan Fidan daha MİT Müsteşarı değilken, Başbakan Müsteşar Yardımcısı, biz bunu nasıl kurtaracağız?"

Efendim, elde edilen belgelere göre tabii Tayyip Bey birtakım olaylara girmiş. Tayyip Bey bir seçim kazansın, Türkiye gitsin onun elinden, hiç mesele değil! 12 Haziran seçimlerini kazanmak için gitti Barzani'yle pazarlık etti, gitti PKK'yla pazarlık etti "Siz bana oy verin, 15 Hazirana kadar eylemler yapmayın, ondan sonra istediğinizi ben size veririm." dedi. Ondan sonra çağırdı bunları, Adalet şeyini, ondan sonra bu kanun teklifi geldi.

MAHİR ÜNAL (Kahramanmaraş) - Yazıp duruyorsun bunları, siyasi fanteziler kuruyorsun. Gerçi bu saatte böyle konuşman normal!

KAMER GENÇ (Devamla) - Şimdi, bu kanun teklifinin benzerini daha önceden görmüştük. Şimdi, Tayyip Erdoğan bir gün, böyle bir gece yarısı bir RTÜK Kanunu getirdi, RTÜK Kanunu'nda "RTÜK Başkanı için dava açma müsaadesini Başbakan verir." dedi. Zahid Akman'ı suçlu olduğu hâlde Deniz Feneri davasında, bir sürü para geldiğini bildiği hâlde tam dört sene izin vermedi ve o makamda oturttu kendisini.

Şimdi, AKP'liler Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı besledikleri kin ve nefret duyguları gereği bu devleti çökertmek istiyorlar. Çökertmek için de evvela ne yapmak lazım? Evvela o devletin kurumlarını yok etmek lazım. Başta adaleti yok ettiler, Türk Silahlı Kuvvetlerini yok ettiler çünkü onun Genelkurmay Başkanı? Diyor ki: "Terör örgütünü kurmak ve yönetmek." Peki, Abdullah Gül oraya bunu sen atamadın mı? Atadın. Suçlu sen değil misin? Sensin.

Şimdi, değerli arkadaşlarım, AKP'yle beraber Türkiye'de rejim dönüştü. Şimdi, getirilen bu kanun, arkadaşlarımız söylediler, Anayasa'nın en başta 138'inci maddesine aykırı. Şimdi, bu getirilen kanunla ileride cinayetler işletecek. Kimler kanalıyla? Tayyip Bey, bir çete oluşturacak. Karşısındaki rakiplerini bitirecek. Nasıl bitirmez çünkü bakıyor artık; hukuk düzeni içinde kalsa, kendisini yargılayacaklar, gideceği yer belli. O, Silivri yanında bir yere gidecek o da ama şimdi bunu önlemek için ne yapıyor? Bir çete kanunu getiriyor, bu bir çete kanunudur. Yani dünyanın neresinde...

Bakın Hitler rejimini inceleyin, Mussolini rejimini inceleyin. Mussolini ve dahi Hitler kendi meclislerinde böyle bir yetki almamıştır. Yani ben, terör örgütünü kuracağım, o örgüte adamlar atayacağım, onlar suç işleyecek; ondan sonra, onları yargılamak için benden izin alacaksınız. Bu, dünyanın neresinde görülmüş arkadaşlar? Ne yapacak?

Biliyorsunuz Hamas'tan adam getirdi, El Kaide'den getirdi. Tayyip Erdoğan'ın bir hedefi de var, Amerika'nın verdiği bir hedef: Türkiye'de Sünni rejim, Suriye'de Sünni rejim, Mısır'da Sünni rejim, daha doğrusu Müslüman Kardeşlerin hâkim olduğu bir Sünni devlet rejimini kurmak için çaba harcıyor. Ne yapacak? Kendi amacına engel olacak kişileri ne yapacak? Hamas'tan, El Kaide'den Türkiye'ye getirdikleri birtakım örgütler kanalıyla bunları öldürtecek. (AK PARTİ sıralarından gürültüler) Ne yapacak? Ondan sonra da yargılamak için müsaade almayacaklar.

Şimdi, efendim, deniliyor ki: Yargı... Arkadaşlar, Sadullah Bey, hangi güne kalıyor? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)  Yargıyı istediği gibi zaten dizayn ediyor. Yarına çıktı orada herhangi bir kanunun hangi mahkemeye gideceğini kendisi de belirleyecek, orada da zaten karar aldıracak. Onun için bakın, değerli milletvekilleri, bana göre vicdanı olan, ahlakı olan, hukuka saygısı olan hiçbir kimse bu kanuna "Evet." oyunu veremez. Bu kanuna "Evet." oyunu verenler cinayete yataklık etmiş olurlar çünkü bu kanun cinayet getiren bir kanundur. Bu kanuna "Evet." oyu verdiniz mi cinayete yataklık etmiş olursunuz. Onun için ben sizin hiçbirinizin bu kanuna "Evet." oyu vereceğinize inanmıyorum. Ama bakın, arkadaşlar, yarın öbür gün çocuklarınız sizi eğer bu kanuna "Evet." verirseniz işte, o cinayetlerin sorumlusunu babaları olarak görecekler ve size çok güzel methiyeler yağdıracaklar. Benim size tavsiyem bu kara lekeyi alnınızdan silin. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Genç.