Konu:DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU’NUN, ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:37
Tarih:14/12/2011


DIŞİŞLERİ BAKANI AHMET DAVUTOĞLU’NUN, ŞAHSINA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

OSMAN TANEY KORUTÜRK (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakan muhtemelen heyecanından anlamamış benim söylediğimi. Ben "Bekle ve gör." diye bir şey söylemedim. Ayrıca, Türk dış politikasına da kimsenin bühtan etmeye hakkı yoktur. Türk dış politikası şimdiye kadar "Bekle ve gör." böyle, sessiz, sakin bir politika izlemiyordu. Türk dış politikası her zaman sağlam bir politika götürmüştür. Benim söylediğim şu? (AK PARTİ sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Lütfen sayın milletvekilleri?

OSMAN TANEY KORUTÜRK (Devamla) - Mademki aramızda stratejik ilişki vardı, biz bu stratejik ilişkiyi son bir ara buluculuk denemesi için kullanabilirdik ama biz öyle yapmadık. Biz kalkıyoruz, herkesin iç işine müdahale ediyoruz. Bize ederlerse ne yapacağız? Yarın öbür gün birisi Bükreş'te bir toplantı yapar da "Türkiye temas grubu" derse, "Türkiye'de şu hükûmet yetkilidir, bu hükûmet yetkisizdir." derse ne yapacağız? Başkasının bize yapmasını istemediğimiz konuyu kimseye yapmayalım. Kimsenin de sözünü çarpıtmayalım.

Benim söylediğim söz çok açıktır. Türk dış politikası çok köklü, çok sağlam, çok eski ve çok güçlü bir politikadır. Aynı şekilde devam etmesi gerekir. Maceralara girmeyelim.

Hepinize saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Korutürk.