Konu:2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçesi Ve 2010 Yılı Merkezî Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:37
Tarih:14/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ÖZNUR ÇALIK (Malatya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesi üzerine şahsım adına lehte söz almış bulunuyorum ve Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bütçe üzerine konuşan özellikle muhalefetteki milletvekillerimin bilmesi gereken birkaç konuya değinmek istiyorum.

Dünyada meydana gelen ekonomik krizin doğal sonucu olarak birçok ülkenin bütçelerindeki açığı kapatabilmek için sosyal politikalardan taviz verdiklerini hepinizin çok iyi bilmesi gerekiyor. Bunların hepsi teknoloji ve dolar zengini ülkeler olmasına rağmen, insan için, sosyal politikalar için, yaptıkları bütçeden çok ciddi tavizler verdiler. Neticede, bu ülkelerin halkları çok acı reçeteler ödedi. Bunlar öyle acı reçetelerdi ki 1 milyar insanın temiz suya ulaşamadığı, 100 bin çocuktan 5'inin beş yaşına gelemeden öldüğü, 101 milyon çocuğun ilkokul çağına gelemediği bir dünyada insanların yaşam standartları her geçen daha da kötüleşti.

İşte değerli arkadaşlarım, AK PARTİ hükûmetlerinin farkı da tam da burada ortaya çıkıyor. Yine muhalefetteki arkadaşlarımın dikkatle dinlemesini istiyorum ki Türkiye Cumhuriyeti devleti, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti. Bu kavramların hepsinin içini dolduran yegâne hükûmet AK PARTİ Hükûmetidir. Son dokuz yılda yaptığımız sosyal, yapısal reformlar ve uyguladığımız doğru politikalar neticesinde sosyal devletin ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Krizi halkımıza fatura etmedik. Sosyal politikalarımızla ayni ve nakdî yardımlarımızdan asla taviz vermedik. Bunun en önemli kanıtlarından biri de devlet bakanlığımızın icracı bakanlıklar hâline gelmesidir. Bu hâliyle pek çok farklı birimin tek çatı altında toplandığı bir bakanlığımız var. Müsteşarı, müsteşar yardımcıları, genel müdür ve daire başkanlarıyla birlikte çok daha önemli hâle gelen icracı bir bakanlığımız var. Her zamankinden daha çok emek, daha hızlı uygulama gerektiren bir bakanlığa dönüştü. Neden? Çünkü içinde aile var, ailenin içinde kadın var. Eğer bir ailede kadın mutsuzsa o toplum hastalık sinyalini vermiş demektir. Mutsuz annenin evladı da mutsuz eşin kocası da mutsuzdur. Devletçe ve milletçe kadına söz hakkı vermek demek, toplumda huzuru tesis etmek demektir.

Bu vesileyle, kadın erkek fırsat eşitliğinden bahsederken bütün kadınlarımıza kendi içlerinde de eşit fırsatlar verilmesi gerektiğini çok net ifade etmek istiyorum. Bingöl'de patlamada evlatlarını korumak için canlı bombanın üzerine atlayan Hatice annenin de bindiği otobüse molotofkokteyli atılınca yanarak can veren Serap kızımızın da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde hayvan otlatırken ölen on dört yaşındaki Ceylan'ımızın da üniversitelerdeki uygulanan baş örtüsü yasağı nedeniyle eğitim göremeyen Leyla Şahin'in de, eşi tarafından vahşice katledilen Ayşe Paşalı'nın da eşit haklara kavuşması gerektiğine inanıyoruz. Kadının susturulması ve haklarının elinden alınması toplumsal bir felaketin davetiyesini çıkarmak demektir.

Sosyal yardım musluğunun sosyal yardıma muhtaç aileye, engelli çocuklarımıza, kadınlarımızın eğitimlerine açıldığını çok net biliyoruz. Biz cümlenin öznesinin insan olduğuna inanıyoruz ve diyoruz ki: İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Sorunlarla tek tek ilgilenen, resmin tamamını da gözden kaçırmadan, gerçekçi bir bilinçle; teorik değil, pratik olarak, örnekleriyle, sayılarıyla, sonuçlarıyla yaşama dokunarak, yarayı sararak, çözüm üreterek çalışan usta bir Bakanımız var.

2012 yılında Bakanlığımızın bütçesi 8,8 milyar TL'ye ulaşmıştır ve Aile Sosyal Destek Projemizle, danışma ve toplum merkezlerimizle, sevgi evlerimizle bambaşka bir noktadayız. Ve son on yılda kadınlarımızla ilgili çok önemli yasal düzenlemeler yaptık ve bu yasal düzenlerimizin içerisinde en son yaptığımız, Avrupa Konseyinin İstanbul Sözleşmesi'dir.

Bu vesileyle ben Dışişleri Bakanımıza ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyorum.

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ (Ankara) - Veysel Eroğlu'na etmiyor musunuz?

ÖZNUR ÇALIK (Devamla) - Ve şunu herkes çok iyi bilmeli ki değerli arkadaşlarım, biz ağaçlarla tek tek ilgilenirken ormanı asla gözden kaçırmıyoruz.

2012 yılı bütçemizin tüm memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çalık.