Konu:DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:67
Tarih:16/02/2012


DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakanım, siz yoktunuz, Sayın Bozdağ buradayken bir soru sorduk. Sayın Savcı Sarıkaya hakkındaki soruşturmanın, yaptığı hazırlık soruşturmasının gizliliğini ihlal nedeniyle başlatıldığını söyledi. Daha önce sizin "Ergenekon" diye nitelendirdiğiniz soruşturma dosyasında ve yine Oda TV davasında daha henüz dava açılmadan birçok belge, birçok kişinin özel hayatına ilişkin görüşme tutanakları, konuşma tutanakları, hatta Sayın Genel Başkanımızın Oda TV davasında sanık bir kişiyle başsağlığı görüşmesi, Genel Başkanımızın telefonu, ev adresi dahi basına yansıdı. İlgili savcılar hakkında da HSYK bu şekilde resen bir soruşturma başlattı mı ya da düşünüyor musunuz?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN -Teşekkürler.