Konu:DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:67
Tarih:16/02/2012


DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

ALİ ÖZGÜNDÜZ (İstanbul) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Öncelikle, Genel Kurula bir konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Az önce iktidar partisi hatibi, birinci Sarıkaya'dan, Ferhat Sarıkaya'dan bahsederken -herhâlde çoğu arkadaş bilmiyor- o zaman Adalet Bakanı AKP'li Cemil Çiçek, Müsteşar Fahri Kasırga'ydı. Dolayısıyla, bunu bilin, olaya öyle yaklaşın.

İkinci bir mesele, Sayın Adalet Bakanına sormak istiyorum: Soruşturmanın gizliliğini ihlal gerekçesiyle şu anda Sayın Savcı Sarıkaya hakkında soruşturma açıldığı söyleniyor. Siz soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiğini nereden biliyorsunuz yürütme olarak? Siz yürütmesiniz. O dosya size mi intikal etti? Oradan bazı bilgilerin basına sızdığını nereden biliyorsunuz, savcının sızdırdığını nereden biliyorsunuz? Eğer dosya size geldiyse yürütme organı olarak yargıya nasıl müdahale ederseniz? Başka bu tür dosyalar da size intikal ediyor mu?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Özgündüz.