Konu:Devlet İstihbarat Hizmetleri Ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Yasama Yılı:2
Birleşim:67
Tarih:16/02/2012


DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Kamu bünyesinde yapılan ihalelerde Kamu İhale Kurumunun görevini yapmadığı ve yolsuzluk olduğu ortaya çıkmıştır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 2003'ten beri 18 kez değiştirilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi sivil toplum kurumları ve odaların kanunda yapılan değişikliklerin yolsuzluklara neden olacağı, istisna ve muafiyetlerle usulsüzlüklere ve yolsuzluklara zemin hazırlandığı yönündeki uyarı ve tespitleri her zaman olduğu gibi dikkate alınmamıştır. Yolsuzluğun sorumlusu kimdir? İktidar, her konuda sorumsuz yetkili davranış biçimini benimsemiştir, sorumluluğu muhalefete, iş birliği yaptığı dış güçlere ve devlete yüklemiştir. Şimdi MİT Yasası'nda da yetkisini genişletip sorulan sorumluluktan kaçacak mısınız? "Devlettir ne yapsa yeridir." mi diyeceksiniz?

BAŞKAN - Teşekkür ediyoruz Sayın Kaleli.