Konu:Artvin'in Cerattepe Mevkisi Ve Genya Dağı'ndaki Madencilik Faaliyetinin Mahkeme Kararıyla Durdurulmasına Rağmen Yasal Mevzuata Aykırı Olarak Yeniden İhaleye Çıkarıldığına Ve Bu İhalenin Bir An Önce Durdurulması Gerektiğine İlişkin
Yasama Yılı:2
Birleşim:67
Tarih:16/02/2012


ARTVİN'İN CERATTEPE MEVKİSİ VE GENYA DAĞI'NDAKİ MADENCİLİK FAALİYETİNİN MAHKEME KARARIYLA DURDURULMASINA RAĞMEN YASAL MEVZUATA AYKIRI OLARAK YENİDEN İHALEYE ÇIKARILDIĞINA VE BU İHALENİN BİR AN ÖNCE DURDURULMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

UĞUR BAYRAKTUTAN (Artvin) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Artvin'imizin hemen üzerinde bulunan Cerattepe mevki ve bu alana bitişik Genya Dağı'nı da içine alan iki ruhsat alanında yapılmak istenilen madencilik faaliyetiyle alakalı olarak Rize İdare Mahkemesi 2008 yılında durma kararı vermiştir. Bu mahkemenin vermiş olduğu karar göz ardı edilmiş ve önümüzdeki dönem itibarıyla yani yarın Maden İşleri Genel Müdürlüğü saat bir buçukta bu yeri tekrar ihaleye çıkartmak istemektedir. İhale şartnamesi incelendiğinde görülecektir ki çok kötü kokular gelmektedir bu ihaleden. Sayın Bakanı uyarmaya çalıştım, bazı şeyler söyledim. Muhtemelen bu ihalenin sonucunda bir yargı süreci, belki -korkarım ki- bir Yüce Divan süreci de başlayacaktır. Bu ihale şartnamesi açıkça bir firmayı tarif etmektedir yani rengini, cinsini, şirketini, yerini tarif etmektedir. Bu nedenle Mecliste bunun tutanaklara geçmesini talep ediyorum ve Sayın Bakanı buradan uyarıyorum: Yarın yapılacak olan bu ihaleyi lütfen durdurun. Artvin'in tepesinde çıkartılmak istenen maden faaliyetiyle yapılmak istenen bu ihale her şeyden öte ihale mevzuatına, yasal mevzuata aykırıdır. İhalenin bir an önce durdurulmasını talep ediyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Bayraktutan.