Konu:2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:35
Tarih:12/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Başkan, Sayın Enerji Bakanı Akkuyu Nükleer Santraliyle ilgili olarak bilgi verirken ihale sürecinin son derece saydam olduğunu ifade ederek buna karşı görüş ortaya koyan tüm muhalefet partilerini -âdeta meydan okuyarak- itham eden cümleler sarf etti.

Sayın Bakana ve Genel Kurula şunu hatırlatmak isterim: Akkuyu Nükleer Santrali ihalesi bir uluslararası anlaşmaya konu edilmiştir. Anayasa'nın 90'ıncı maddesine göre, uluslararası anlaşmalar kanun hükmündedir ve bunlar için herhangi bir şekilde Anayasa'ya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesinde dava açılamaz. Normal olarak, bir hükûmetin, bir bakanlığın, bir kurumun yapmış olduğu ihale işlemi yargının denetimine tabi iken Akkuyu Nükleer Santrali uluslararası anlaşmanın içine yerleştirilmek suretiyle bu denetimin dışına çıkarılmıştır. Dolayısıyla ortada saydam olan bir durum yoktur, tam tersine yargı sürecinden kaçırılmış olan bir ihale vardır. Bunu Genel Kurulun bilgisine ve dikkatine sunuyorum.

Teşekkür ediyorum (CHP sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.