Konu:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Ortaklık Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
Yasama Yılı:2
Birleşim:66
Tarih:15/02/2012


TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI ARASINDA ORTAKLIK ÇERÇEVE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SENA KALELİ (Bursa) - Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, yoksulluğu yarı yarıya azaltmayı da içeren Bin Yıl Kalkınma Hedefleri'ne 2015 yılına kadar ulaşma kararı almıştır. Söz konusu sürenin tamamlanmasına üç yıl kaldığı düşünülürse Ortaklık Çerçeve Anlaşması'nın Türkiye ve Kalkınma Programı'na sinerji sağlayacağı ve ne kadar katkı sağlayacağı mümkündür?

Türkiye'nin yoksulluk haritası çıkarılmış mıdır?

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Kaleli.