Konu:2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
Yasama Yılı:2
Birleşim:35
Tarih:12/12/2011


2012 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ VE 2010 YILI MERKEZÎ YÖNETİM KESİN HESAP KANUNU TASARISI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

MEHMET AKİF HAMZAÇEBİ (İstanbul) - Sayın Bakan, eleştirileri cevapladı ancak bir konu eksik kaldı sanıyorum. Türkiye'nin sağlık sistemine ilişkin olarak British Medical Journal dergisinde yayımlanan bir yazıdan söz etti. O yazıyı Enis Barış, Salih Mollahaliloğlu ve Sabahattin Aydın yazmışlardır. Olabilir tabii ki onların gözüyle sağlık sisteminde olumlu veriler olabilir ve o değerlendirilmiş olabilir ancak o yazının yayınlanmasından sonra, aynı dergide Türkiye'nin sağlık sistemindeki sorunlarla ilgili olarak daha önce yayınlanan yazıda gerçeğe aykırı olan hususlarla ilgili olarak toplam 7 tane yazı yazılmıştır. Bunu da Genel Kurulun dikkatine sunuyorum efendim.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.