Konu:TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ'İN BAŞBAKANA SATAŞMASI NEDENİYLE
Yasama Yılı:2
Birleşim:66
Tarih:15/02/2012


TUNCELİ MİLLETVEKİLİ KAMER GENÇ'İN BAŞBAKANA SATAŞMASI NEDENİYLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

KAMER GENÇ (Tunceli) - Şimdi, Sayın Başkan, ben "şeref ve haysiyet"ten şunu kastettim, dedim ki: "Biz milletvekili olarak..

MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) - Lan salak mıyız biz ne dediğini anlamayacağız!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen dinleyiniz.

KAMER GENÇ (Devamla) - ?burada görevi yaparken Anayasa'ya sadakat göstereceğimize namusumuz ve şerefimiz üzerine yemin ediyoruz." 

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) ¬- Ne söylediğinizi duyduk.

KAMER GENÇ (Devamla) - Ben de dedim ki: "Her milletvekili bu Anayasa'ya sadakat göstereceğine göre, namusu ve şerefi üzerine yaptığı yemine sadakat göstermesi lazım."

AYŞE NUR BAHÇEKAPILI (İstanbul) ¬- Öyle demediniz.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunda anormal bir şey yok ki. Yani ondan sonra?

Şimdi, değerli milletvekilleri, bakın, AKP'nin o kadar büyük suistimalleri var ki bize bunları dile getirme imkânını vermiyorsunuz, konuşturmuyorsunuz. Buyurun, geçelim televizyonlara, açık konuşalım. Bakalım, eğer zaten siz haklıysanız ben sizden özür dilemesini bilirim ama siz bu ülkeyi dikta rejimine götürdünüz; siz bu memleketi dönüştürdünüz; Türkiye Cumhuriyeti devletini yok ettiniz, itibarını yok ettiniz; Türkiye Cumhuriyeti devletini böldünüz, itibarını sıfır ettiniz.

HÜSEYİN FİLİZ (Çankırı) - Geri al! Sözünü geri al!

KAMER GENÇ (Devamla) - Dışişleri Bakanınız nerede? Dışişleri Bakanınız? Biz burada uluslararası anlaşmayı konuşuyoruz, Sağlık Bakanı geliyor. Dışişleri Bakanı kimden emir almaya gitmiş? Suriye'ye niye saldıracak?

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Genç.

KAMER GENÇ (Devamla) - Bunların hesabını vermesi lazım.