Konu:BDP GRUBU ÖNERİSİ
Yasama Yılı:2
Birleşim:66
Tarih:15/02/2012


BDP GRUBU ÖNERİSİ
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; ilk önce Adli Tıp Kurumumuzla ilgili olarak değerli Meclise bir bilgi vermek istiyorum.

Sayın Başkanımızın ve değerli milletvekillerimizin bildiği gibi? Tabii, ben özellikle kendi ilimden başlamak istiyorum.

Bizim ilimiz gayrisafi millî hasıla içerisinde, seksen bir ilin içerisinde en son sıralarda gelen bir il ama özellikle AK PARTİ hükûmetleri iktidara geldikten sonra, sağlık açısından gerçekten çok büyük bir terakkiyât göstermiştir. Ben, bu anlamda, özellikle hem Sağlık Bakanlığımıza, bir de Adli Tıp Kurumu açısından Adalet Bakanlığımıza teşekkür etmek istiyorum.

Şimdi, niçin ilk önce kendi ilimle ben başladım, bunu sizlere arz etmek istiyorum. 12 Hazirandan  sonra, özellikle seçim esnasında biz Ağrı'ya gittikten sonra, bizim kendi bölgemizde vefat eden ve cenazelerimiz eğer adli tıpta adli tıp işlemi gerektirecek herhangi bir şey olduğu takdirde bunlar ta Trabzon'a kadar gidiyordu. Dolayısıyla, Ağrı'yla Trabzon arası yaklaşık olarak sekiz-sekiz buçuk saat. Bu, tabii, bir de bizim mesela uç sınırlarda olan ilçelerimiz var, işte bunlardan bir tanesi Doğubeyazıt'tır diğeri de Ağrı'dır. Dolayısıyla, gidiş gelişler, nereden bakarsanız on sekiz saate varan bir işlem vardı ama biz geldikten sonra, Adalet Bakanlığıyla, Sağlık Bakanlığıyla birlikte bir çalışma başlattık ve şu anda bizim Ağrı merkezimizde kurulan bir adli tıbbımız var. Ne zaman geçti faaliyete? 2011 yılı içerisinde ataması yapıldı, 2/1/2012 tarihinde ise bizim doktorumuz görevine başladı.

Ben, tabii, babamın vefatı nedeniyle geçen hafta da oradaydım. Bizim, özellikle Patnos'da bir gaz sızıntısından dolayı, LPG'den dolayı bir tane vefatımız vardı.

Şimdi, devlet şunu yapıyor: Daha önceki yıllarda devlet, mevcut bulunan ölüyü ta Trabzon'a kadar götürüyordu ama burada Sayın Bakanımız var, ben kendilerine hassaten teşekkür ediyorum. 41'inci dönem atamalarından sonra Ağrı'ya başlayan doktorumuz geldi, görevine başladı. Cumartesi günü olmasına rağmen, biz kendilerine telefonla haber verdik. Bizim Ağrı merkezle aramızda 93 kilometre? Ağrı ve Patnos arasında 8 kez çığ düşmesine rağmen, yollar kapalı olmasına rağmen bu doktor geldi, bizim Patnos Devlet Hastanesindeki vefat eden kardeşimize baktı ve otopsisini verdi, geri gitti. Dolayısıyla, ertesi sabah biz gittik, vatandaşlarımız toplanmışlardı. Samimiyetimle söylüyorum, devlet ricaline, devlete karşı o kadar büyük bir minnettarlık vardı ki. Neden dolayı? Çünkü on dokuz saatlik, daha önce, Trabzon'a gidip de morgda kalan bir vatandaşımız bundan sonra gitmiyordu ve Patnos'ta doktor onun ayağına geliyordu.

Ben, bununla birlikte, tekrar adli tıpla ilgili olarak sizlere bazı işlemleri sunmak istiyorum: 2659 sayılı Kanun'la adli mercilerce yöneltilen konularda resmî bilirkişilik yapmak üzere kurulmuş bulunan Adli Tıp Kurumunda son yıllardaki gerek ulusal gerek bölgesel ve gerekse uluslararası platformlarda önemli atılımlar yapılmıştır. İstanbul'da bulunan merkez birimiyle taşra teşkilatından oluşan Adli Tıp Kurumunun merkez biriminde 6 tane ihtisas kurulu ile 6 tane de ihtisas dairesi bulunmaktadır. Taşra yapılanması ise iki grupta toplanabilir: Morg ve Kimya İhtisas Dairelerinden oluşan grup başkanlıkları ile sadece 2 adli tıp uzmanının bulunduğu şube müdürlükleridir. Yani ne demek bu? Mesela, diyelim ki Trabzon merkezinde bir İhtisas Kurulu Daire Başkanlığı vardır ama Ağrı ilinde kurulan ise sadece bir şube müdürlüğüdür. Dolayısıyla, şube müdürlüğünde çok farklı, nüanslı cinayetler veya farklı usuldeki zehirlenmeler eğer adli tıp uzmanının içinden çıkamayacağı bir şeyler olursa bunları merkeze göndermeyecek, kendi ilinde bunları  çözümleyecek.

Merkez teşkilatında 82, taşra teşkilatında ise 124 adli tıp uzmanı ile adli olaylarda Kurum üzerine düşen görevi yapmaya çalışmaktadır. Merkez birimin yanı sıra, 8 ilde grup başkanlığı ile 41 ilde şube müdürlüğü hâlinde hizmet vermektedir. Şimdi, bunlara ilave olarak da bölgesel adli tıplar kuruluyor. Ne demek? Mesela, diyelim ki bunlardan işte bir tanesi Gaziantep'te kuruluyor veya bir tanesi Erzurum'da kurulacak, artık satha bağlanıyor. Adli tıplar eskiden, özellikle grup başkanlıklarında doktorlar illere gitmezdi ama bundan sonraki süreçte illere bunların dağılımları olacak. Bunlardan, özellikle, bir an önce, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Adana, Trabzon, Malatya'da bulunan grup başkanlıklarına 2011 yılında Diyarbakır Grup Başkanlığı eklenmiş olup Erzurum Grup Başkanlığı hizmet binasındaki tadilat işlemlerinin bitmesi durumunda hemen hizmete alınacaktır.

Ayrıca, Samsun'da grup başkanlığı kurulabilmesi amacıyla yer tahsisi ve bina yapımı çalışmalarına devam edilmekte olup en kısa süreçte binaları da açılacaktır orada.

Adli Tıp Kurumunun modernizasyonu amacıyla 2012 yılı yatırım planlarına İzmir, Antalya, Bursa, Diyarbakır grup başkanlıklarının yeni hizmet binalarının yapılması için de girişimler yapılmaktadır.

Ülkece yaşanılan ve kamuoyunda Mavi Marmara olayı olarak da adlandırılan ve 9 vatandaşımızın ölümüyle sonlanan olayla ilgili olarak İstanbul Protokolü kapsamında 374 kişinin muayeneleri yapılmış, istenen tetkiklerin tamamlanmasından sonra raporlar yine adli mercilere ulaştırılmıştır.

Trabzon'da meydana gelen ve İspanyol askerlerinin ölümüyle neticelenen uçak kazası sonrası olay yeri incelemeleri ve kimliklendirme çalışmaları Kurumumuz elamanlarınca yerine getirilmiş, hazırlanan raporlar ve otopsi işlemlerine katılan adli tıp uzmanlarının İspanya mahkemelerindeki ifadeleri üzerine İspanya'da bazı askerî personel görevlerinden el çektirilmiş ve ülkemize övgüler yağdırılmıştır.

Yine, Mardin ilinde meydana gelen hepinizin hatırlayacağı olaylardan bir tanesi, 44 vatandaşımızın öldüğü ateşli silahlı saldırı olaylarında Adalet Bakanlığının da desteğiyle süratle bölgeye adli tıp uzmanları gönderilmiş, otopsi teknisyenleri sevk edilerek adli işlemlerin bir an önce bitirilmesi sağlanmıştır. Takip eden süreçte de gerek Diyarbakır gerekse Malatya grup başkanlıklarındaki adli tıp uzmanı sayıları artırılmış, böylece çevre illerde meydana gelen olaylara daha kısa zamanda müdahale edilme imkânına ulaşılmıştır. Bunun en son örneği ise yine Uludere'de meydana gelen elim olaydır.

Van ilimizde meydana gelen depremde Diyarbakır ve Malatya grup başkanlıklarına sevk edilen adli tıp uzmanlarıyla otopsi teknisyenlerince kimliklendirme işlemlerinin bir an önce yapılması sağlanmıştır.

TCK 102/5 ve 103/6'ncı maddeleri kapsamındaki cinsel istismara uğradığı iddia edilenlerle ilgili olarak, yine hem Adalet Bakanlığı hem Sağlık Bakanlığı ve Adli Tıp Başkanlığımız koordineli çalışarak daha az travmatize olmaları, muayenelerinin bir an önce ve bayan doktorlara muayene olmak isteyenler olabileceği düşüncesiyle konuyla ilgili olarak gerek Altıncı Adli Tıp İhtisas Kurulunda gerek adli tıp şube müdürlüklerinde bayan adli tıp uzmanları istihdam edilmiştir.

Bununla ilgili olarak yine özellikle Plan ve Bütçe Komisyonunda Sayın Bakanımız Fatma Şahin'in de bu konuyla ilgili çok büyük bir hassasiyetleri olmuştur. Bundan sonraki tecavüze uğrayan veya bu anlamda farklı vakalarda özellikle cam odalar faaliyete geçecek; bu da, özellikle bizim bakanlıklarımızın Adli Tıp Kurumuna ve bu anlamda hâkim ve savcılarımıza yardımcı olabilecek niteliklerden bir tanesidir.

Yine, Adli Tıp Kurumunun tüm birimlerinde standardizasyonun sağlanması amacıyla başlatılan çalışmalar çerçevesinde kimya ihtisas daireleri arasında koordinasyon sağlanmış -cihazlarda büyük eksiklikler daha önce vardı, özellikle 2002 yılı öncesinde- bu cihazların bütünlüğü temin edilmiş olup böylece şu anda özellikle Adli Tıp Kurumunun tüm kimya ihtisas dairelerindeki tetkikler çok açık ve çok net bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Uluslararası platformlarda daha etkin olabilmek amacıyla Kurumumuzda başlatılmış olan akreditasyon çalışmalarının alanları da genişletilmiştir. Yine, şunu beyan etmek istiyorum: Özellikle bizim Türki cumhuriyetlerde ve bazı Balkan ülkelerinde adli tıp birimlerinin kendi ülkelerinde kurulmasına dair de Adli Tıp Kurumu Başkanlığımızda ve Adalet Bakanlığımız bünyesinde girişimlerde bulunulmaktadır.

Ben, bu vesileyle, özellikle tekrar Sayın Sağlık Bakanımıza ve Adalet Bakanımıza teşekkürlerimi sunmak istiyorum, bizim ilimizde yapılan bu Adli Tıp bürosunun işleme konulması nedeniyle. Ben yüce heyetinize de saygılar sunuyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederiz Sayın Çelebi.